4 sınıf işletme uluslararası işletmecilik soru ve cvpları

1-İşletmenin üzerinde büyük ölçüde kontrol sahibi olduğu çevre aşağıdakilerden hangisidir?
-İç çevre

2-Bir ülkenin rakiplerinden kolaylıkla ayırt edilebilecek benzersiz bir ürün üretmesi aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?
-Ürün teknolojisindeki üstünlüğe

3-Dünya pazarlarında genellikle geçerli olan norm ve uygulamaların benimsenmesi aşağıdakilerden hangisi kapsamında yer alır?
-Standardizasyon

4-Dünya genelinde yaşam kalitesini arttırmak ve fakirliği azaltmak amacıyla gelişme yolundaki ülkeler proje ve program kredileri vermek amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
-Dünya Bankası

5-Başlıca amacı uluslararası para sisteminin düzenli bir biçimde işlemesini sağlamak ve üye ülkelerin dış ödeme güçlüklerinin çözümüne katkıda bulunmak olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
-Uluslararası para fonu

6-Görevlerdeki oryantasyona ve işyerindeki eşitliğe vurgu yapan örgüt kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?
-Kılavuz ok kültürü

7-Aşağıdakilerden hangisi İMF’nin ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçlarından biri değildir?
-Gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre kredi açmak ve özel sektörün gelişimini sağlamak

8-Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası grubu bünyesinde yer alan ana kuruluşlardan biri değildir?
-Uluslararası çalışma örgütü

9-Bir ülke diğerleriyle karşılaştırıldığında hangi malların üretiminde daha yüksek bir üstünlüğe sahipse o mallarda uzmanlaşmalıdır görüşünü temel alan uluslararası ticaret teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
-Karşılaştırmalı üstünlükler

10-Dolaylı ihracat ve doğrudan ihracatla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-Dolaylı ihracat daha yüksek risk içerir bu nedenle daha çok taahhüt gerektirir

11-Politik zorunluluk yaklaşımının stratejik planlamada kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
-Yerel pazardaki firmaları korumak

12-Uluslararası işletmelerin gittikleri ülkelerde etik açıdan nasıl davranmaları gerektiği konusunda varılan son nokta aşağıdakilerden hangisidir?
-Ev sahibi ülke değerlerine uygun davranmak

13-Globel bölge bölümü yapısında bölüm yöneticilerinin yerel pazarı tanımlamaların ve çevresel değişikliklerle çabuk karar vermelerine yardımcı olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
-Faaliyet gösterilen coğrafik bölgede yaşayan tüketicilerin tercihler

14-Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönteminde kullanılan tekniklerden biri değildir?
-Üretim sonrası kontrol

15-Global bölge yapısının diğerlerine göre daha sık kullanıldığı işletme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
-Gelişmiş ve limitli üretim hattına sahip işletme

16-Birbirleriyle yakın işbirliği ve çalışma içinde olan büyük ve dikey olarak birleşmiş şirketler grubuna ne ad verilir?
-Keiretsu

17-Özel bir uzmanlık gerektirmeyen ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?
-Dolaylı ihracat

18-Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletme yöneticisinin karşılaştığı ris ve belirsizlik ortamlarından değildir?
-Teknolojideki farklılıklar

19-Üyelerinin belirli bir bölümünün benzer geçmişe sahip olduğu takım türü aşağıdakilerden hangisidir?
-Belirli takımlar

20-Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılık gösteren takımların yönetiminde kullanılan prosedürlerden biri değildir?
-Sürece katılabilmek için takım üyeleri farklı güce sahip olmalıdır

21-Stratejik planlamada üstünde üreticinin adı olmadan ve kullanılan markaya bağlı kalınmadan ürünün satılmasının mümkün kılan yaklaşım hangisidir?
-Ekonomik zorunluluk

22-Kolh Berg’in ahlak gelişimi yaklaşımı açısından bakıldığında uluslararası etik standartların oluşması uluslararası işletmecilik için neden en üst gelişim düzeyi sayılır?
-Soyut ve evrensel yararlar

23-Sonuç temelli kuralların etik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
-Çıkarcı

24-Ahlak standartlarına uygun doğru davranışlara ne da verilir?
-Etik davranış

25-Global ürün bölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-Ürün yöneticilerinin ürün bölümüyle ilişkili pazarlama finans faaliyetleri üzerinde yetkisi bulunmaz

26-Aşağıdakilerden hangisi aile kültürünün özelliklerinden biridir?
-Rasyonel bilgiden çok sezgi ya da tecrübe yoluyla öğrenilen bilgiye önem verilmesi

27-Aşağıdakilerden hangisi yatırım yapan firmaya ev sahibi ülkedeki varlıkları, mülkiyeti ve yan kuruluşları üzerinde kontrol olanağı sağlayan bir ticari hak yatırımı hangisidir?
-Doğrudan yabancı yatırım

28-Uluslararası ticaretin en kolay olanı hangisidir?
-ihracat