Nemrut Dağı Ören Yeri


Nemrut Dağı ören yeri, İl Merkezine direkt 87 km.
Arsameia Antik yolu üzerinden 77 km. Kahta ilçesine 43 km uzaklıktadır. Dünya
harikası olan bu tümülüs, Doğu Toros sıradağları üzerinde 2206 metre
yükseklikte, Fırat Nehri geçitlerine ve ovaya hakim bir tepe üzerindedir.
Kommagene Kralı I. Antiochos için yapılan anıt mezar üzerinde kırma ve
çakıl taşları yığılarak bir tümülüs oluşturulmuş ve tümülüsün etrafındaki
teraslar üzerine ateş sunağı ve Greko-Pers üslubunda dev heykel ve kabartma
steller yapılmıştır.
Doğu Terası
Yaklaşık 10 metre
yüksekliğindeki tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev tanrı heykelleri
mevcuttur. Heykellerin yüzleri güneşe doğru bakmaktadır. Bu terasta sırasıyla Kommagene Krallığının gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal, krallığın yeryüzü hakimiyetini
temsil eden koruyucu aslan, Kommagene Kralı I. Antiochos, Kommagene (Tyche), Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alır.Tahtların arkasında 237 satırdan oluşan Kral Antiochos’un dini ve sosyal içerikli vasiyeti (Nomos) bulunmaktadır.Terasın kuzey ve güneyinde Kommagene Kraliyet ailesi bireylerinin kabartma stelleri bulunmaktadır. Yine bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı (Altar) ve onun yanında oturur biçimde bir aslan heykeli bulunmaktadır. Nemrut’ta güneşin doğuşu bu terastan izlenmektedir.Batı Terası
Doğu Teras’da olduğu gibi
tahtlarında oturan dev tanrı heykelleri ile birlikte Kommagene Kralı I.
Antiochos’un heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları yer alır. Ayrıca
burada astroloji ile ilgili bir aslan horoskop kabartması da bulunmaktadır.
Aslan kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlardan Milattan önce 7 Temmuz 62
tarihi okunmaktadır. Bu tarih Kral I. Antiochos’un tahta çıkış tarihidir.
Nemrut’ta güneşin batımı bu terastan izlenmektedir.
Kuzey
Terası
Kuzey Terası, batı ve doğu teraslarını birbirine bağlayan 180 m.
uzunluğunda bir tören yoludur. Terasta tamamlanmamış stel ve kaideler
bulunmaktadır.

Arsameia Örenyeri (Nymphaıos
Arsameiası)
Kommagene Krallığının yazlık yönetim merkezi olan ARSAMEİA ,
İlimiz Kahta ilçesine bağlı Kocahisar köyü ile Damlacık köyü arasında, Kahta
Çayı’nın (Nymphaios) doğusunda yer alır. Güneydeki tören yolu üzerinde bulunan
çok sayıda kabartma heykel ve steller yanında Anadolu’nun bilinen en büyük
Grekçe Kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin bulunduğu yerde 150 basamakla aşağı
inen kutsal amaçla kullanılan dehliz ve üst kısımda ise saray kalıntıları
bulunmaktadır.

Nemrut Dağına Nasıl Gidilir ?
Nemrut dağına
çıkış için en uygun sezon Nisan- Ekim aylarıdır. Nemrut dağında günesin doğuşu
ve batışı dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar görkemlidir. Güneşin doğuşu ve
batışı, izleyenler üzerinde derin etkiler bırakmaktadır.
Nemruta ulaşım
Karadut köyüne kadar asfalt, daha sonraki kısım ise kilitli parke taşı kaplıdır.
Yapılan geziler genellikle tur şeklindedir. Turlar özel araçlarla yapılabileceği
gibi Adıyaman ve Kahta’dan kiralanacak vasıtalarla da
yapılabilir.
Alternatif Yollar
Adıyaman-Nemrut Dağı
(Arsameia’dan Antik yol ile) 77 km
Adıyaman-Nemrut Dağı Direkt 86
km
Adıyaman Havaalanından Nemrut Dağına Direkt 66 km
Adıyaman-Kahta 34
km
Adıyaman-Cendere Köprüsü 54 km
Adıyaman-Yenikale 59
km
Adıyaman-Arsameia(Cendere Köprüsü Güzergahı) 61 km
Turlar


Nemrut Turları
Nemrut turları Büyük Tur, Küçük Tur ve
Normal Tur olmak üzere üç ayrı şekilde yapılmaktadır.
Büyük Tur :
Güneşin doğuşunu izlemek için Adıyaman’dan gece saat 02:00’da hareket
edilir. Nemrut Dağı’nda güneşin doğuşu izlenerek, Arsameia, Yeni Kale, Cendere
Köprüsü ve Karakuş Tümülüsü gezilerek dönülür. Bu tur yaklaşık 5-6 saat
sürmektedir. Güneşin batışını izleyecek olan ziyaretçilerin, Adıyaman’dan saat
14.oo’da Kahta’dan ise saat 14.30’da ayrılmaları tavsiye edilir.
Küçük
Tur : Yalnızca Nemrut Dağı’nı kapsayan turdur. Kommagene Uygarlığı’nın diğer
kalıntıları görülmediği için yaklaşık 4-4.5 saat sürer.
Normal Tur :
Güneşin doğuşunu ve batışını içine almayan turlardır. Genellikle sabah
çıkılmakla birlikte günün her saati uygundur.
Arabaları tırmanışa uygun
olanlar, kendi araçlarıyla da çıkabilirler.


Adıyaman Müzesi


1982 yılında modern binasına kavuşmuş ve
bu tarihten sonra kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır.
Müze
binası, konum olarak şehir merkezinin en güzel yerinde, geniş-bahçeli, bodrum
kat üzerine yapılmış tek katlı bir binadır. Eserler iki büyük salon ve bu salonu
birbirine bağlayan ara salon ile iç bahçede sergilenmektedir. Aşağı Fırat
Bölgesinde yapılan ve yıllarca süren yerli ve yabancı kazılar sonucu teslim
edilen, satın alma ve diğer yollardan müzeye gelen eserler ile müze, bölgenin en
zengin müzesi haline gelmiştir.

Müzede Paleolitik
Döneme ait el baltaları, delici ve kesiciler; Kalkolitik Döneme ait pişmiş
topraktan kaplar, Tunç Çağına ait süs eşyaları; Roma ve İslâm Dönemine ait
seramik kaplar sergilenmektedir.Yine çeşitli dönemlere
ait mühürler, kadın ve erkek takıları, insan ve hayvan figürinleri, mozaikler,
altın, gümüş ve bronz sikkeler; yöreye ait etnografik eserler sergilenmektedir.


Atatürk Caddesi
Tel : (0416) 216 29 29
Faks : (0416)
216 98 98


Pazartesi dışında her gün 08.00-17.00 saatlerinde ziyarete açıktır.
Arsameia Ören Yeri (Nymphaios Arsameia'sı):
Kral I. Antiochos kitabelerinde söz edildiğine göre, Arsameia İ.Ö. 2. Yüzyılın
başlarında Kommagene'lerin atası Arsemez tarafından Kahta çayının doğusunda Eski
Kahta kalesinin karşısında kurulmuş Krallığın yazlık başkenti ve idare
merkezidir.


Güneydeki tören yolunda Mitras'ın kabartma steli, ayin platformu üzerinde
Antiochos-Herakles tokalaşma steli ve bunun önünde Anadolu'nun bilinen en büyük
Grekçe yazıtı, yazıtın bulunduğu yerden başlayan 158 m. derine inen bir tünel
ile yazıtın batısında benzer bir kaya dehlizi bulunmaktadır. Tepe üzerindeki
platformda Mithridathes Callinichos'un mezar tapınağı ve sarayı yer almaktadır.
Arsameia ören yeri, Adıyaman'a 60 km. uzaklıktadır.

Yeni Kale: Adıyaman'a 60 km. uzaklıkta
Kocahisar köyü yakınındadır. Kommagene'ler tarafından inşa edilen Yeni Kale,
karşısındaki Arsemeia ile birlikte kullanılmıştır. Romalılar ve ardından
Memluklular tarafından restore edilen Kale en son 1970'lerde kısmen
onarılmıştır. Kale içinde çarşı, cami, zindan, su yolları, güvercinlik
kalıntıları ve kitabeler bulunmaktadır. Kale'den Nymphois'e inen su yolu bir
tünelle Arsameia'ya başlanmıştır. 80 metreyi bulan bu yolla halen suya ulaşmak
mümkündür.

Derik Kalesi: Cendere Köprüsünden sonra
Sincik yolu üzerindeki Datgeli köyünün yakınlarındaki 1400 m. rakımda bulunan
tepenin üzerine kurulmuştur. M.S. 70'lerde Romalılar tarafından inşa edildiği ve
300'lere kullanıldığı tahmin edilen, içerisinde büyük bir tapınak bulunan
bölgenin kutsal alanı kabul edilen kalenin hemen yakınında Kommagene döneminde
inşa edilen Temenos kalıntıları bulunmaktadır.

Gerger Kalesi (Fırat Arsameia'sı): Adıyaman'ın Kahta İlçesine 85 km.
uzaklıkta bulunan, tarihi Geç Hitit dönemine dayanan kale, Fırat nehrinin batı
yakasında yer almaktadır. M.Ö. II. yüzyılda Kommageneliler'in atası olan Arsames
tarafından kurulmuştur. Sarp kayalar üzerine, Aşağı ve Yukarı Kale olmak üzere
iki bölümde inşa edilen Gerger Kalesi'nin batı surlarında Kral Samos'a ait bir
kabartma bulunmaktadır. İslami dönemde de kullanılan kale içerisinde cami,
dükkanlar ve su sarnıçları bulunmaktadır.

Perre Antik Kenti: Adıyaman kent merkezine 5 km. uzaklıkta, Kuyucak
köyü yolu üzerindeki Pirin köyündeki kalıntılar 200 civarındaki kaya mezarı ve
yerleşim yerine sahiptir. Antik çağdan kalan bu nekropol ve çevresi
Kommageneliler döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmakla birlikte, asıl
Romalılar döneminde gelişmiş bir kenttir. Girişleri kabartmalarla süslenmiş
birbirine geçişli içerisinde lahitler yerleştirilmiş kayaların içine oyulmuş
mezar odaları şeklinde kalıntılardır.