Okul çağında olan çocuğunuz okuma, yazma ve matematik gibi konularda diğerlerinden farklı olabilir. Disleksi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Disleksia nedir ve korkulacak bir şey midir?

Disleksia aslında doğuştan itibaren var olan ancak genellikle çocuk okula başladığında, okuma, yazma ve matematik alanlarında ortaya çıkan güçlüklerdir. Disleksia’nın doğasını daha iyi anlayabilmek için öncelikle düşünce sürecinin nasıl işlediğine bir bakmak gerekir. İnsanlar genellikle iki şekilde düşünürler: Sözel kavramlaştırma ve sözsüz kavramlaştırma.
Sözel kavramlaştırmanın anlamı kelimelerin sesleriyle düşünmektir.

Sözel düşünceler dilin yapısını takip eder ve konuşmayla aynı hızda gelişir. Bu süreç içinde bir cümlede bilmediğimiz bir kelimeyle karşılaştığımızda bu cümlenin genel anlamını kavramamıza engel olmaz.

Sözsüz kavramlaştırmada ise resimlerle düşünürüz. Okul, kağıt, kalem gibi isimlerin neye benzediğini biliyorsak; uçmak, uyumak gibi fiilleri daha önce tecrübe ettiysek onlar hakkında düşünebiliriz. Sözsüz düşünce şekli gelişimseldir yani cümle okundukça her yeni kelimeyle birlikte zihinsel resimlerde gelişir ve konuşmadan daha hızlıdır. İşte sorun burada ortaya çıkmaktadır. Çocuk daha önceden görmediği ya da tecrübe etmediği bir kelimeyle karşılaştığında zihinsel resim kararır ve okuma, yazma alanlarında dislektik semptomlar ortaya çıkmaya başlar. Matematikte zaman ve bunun dışında mekan ve arkadaşlık kavramlarıyla ilgili zorluk çektikleri için bu belirtiler ortaya çıkar...