Eğer, bir çocuk sürekli eleştirilmişse;
Kınamayı ve ayıplamayı öğrenir.


Eğer, bir çocuk kin ortamında büyümüşse;
Kavga etmeyi öğrenir.


Eğer, bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa;
Sıkılıp, utanmayı öğrenir.


Eğer, bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse;
Kendini suçlamayı öğrenir.


Eğer, bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse;
Sabırlı olmayı öğrenir.


Eğer, bir çocuk desteklenip, yüreklendirilmişse;
Kendine güven duymayı öğrenir.


Eğer, bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse;
Takdir etmeyi öğrenir.


Eğer, bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse;
Adil olmayı öğrenir.


Eğer, bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse;
İnançlı olmayı öğrenir.


Eğer, bir çocuk kabul ve onay görmüşse;
Kendini sevmeyi öğrenir.


Eğer, bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse;
Bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.

alıntıdır.