10 x 3 = 30
30 - 5 = 25

25 / 3 = 8 (Yuvarlamayla Elde var 1)5 - 2 = 3


8 + 1 = 9

9 x 3 = 27

27 + 1 (Yuvarlamadan kalanı eklediğimizde) = 28

28 + 2 (Çırağın aldığı) = 30