Bir orman yapraqının kaLdırımLarLa dansı kadar, saçma oLsun bana yasLanı$ın..
Kimseye anLatamayacaqım büyüLü sözLerini fısıLda..
Sadece ikimizin biLdiqi tapınakLar in$a edeLim,
Kaçmak için..Vazqeçmek için…
Kim biLir beLki de sonunda öLmek için…
Bir ırmaqın kendini terk edip, denize qitmesi kadar saçma oLsun her $ey..
YasLan bana…


Resimleri ve Videoları Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir
Foruma üye ol veya giriş yap


sana dokunan bütün sesLeri kıskanıyorum..üzqünüm dedi adam..
kadın uyuyordu,
aLdırmadan konu$maya devam etti adam;
hiç bir $ey için söz veriLmemi$ti biLiyorum.. ne erkendi bu ne qeç bir yaqmur..
saqanaktı ısLanıyordu saçancıqına iLi$tiqimiz keLimeLer..
keLimeLer çaLınmama yetiyordu..
oyun bozan bir hayLazdım, biLiyorum ama oynamadıqımız bütün oyunLarı kıskanıyorum $imdi..
qözLerini hiç baqLamadım.. topunLa camLarı kırmadım..
(bize saqLam bir tesadüf qerekiyordu)
yazıktı sapanınLa vurmadıqımız ku$Lar..saçLarının arasına sıkı$mı$ bir $eyLer var yinede..
qüLümseyince beLLi oLuyor..
onLar qörmüyor qördüqümü..
biLiyorum, kediLerin qözLeriyLe qördüqümsün sen benim, parmak uçLarımLa konu$tuqumsun!
hiç bir $ey için söz vermedik biLiyorum ama..
eLimde deqiL..üsteLik komik eLLerimde deqiL..eLLerinde!
$imdi dokunsam sana daqıLacak avuç içinde sakLadıqın bir sen!
bir ben kaLacak yinede her $eyin sonunda , kendi sonumu ya$amaya taLip..
ve bu $arkı var ya..
qitarın sesiyLe sesLendiqin bu $arkı..
hiç bir sesLe dokunmadım sana biLiyorum ama..kıskanıyorum yinede sesinden dü$en bütün senLeri!
bak qecesini sabaha emanet ettiqimiz bir qök devriLecek $imdi!
aLtında kaLdıqım…
ve aLtı üstü bir çocuk oLduqum ya$amı$Lıqım.. pi$kin bir dokunu$La yana$acak qözLerime qene!
sen kokacak odam sabaha kadar..
hiç kokunu duymadım ama..
oLmak ve öLmek arasında hiç bir $ey için söz vermedik..
sus……
Yada uyumaya devam et biLiyorum!
ama yinede kıskanıyorum bensiz ya$ayacaqın bütün kı$Ları..
eLimde deqiL üzqünüm……eLLerinde üsteLik!
dokunsam daqıLacak senLerinLe!
sonra mevsime bir sen çöker akLımın kıyıLarına vuran kadın qöLqen senin, sus saatLerimi ba$Latıyor her $ey..
saçLarıma vuran ayaz biLiyorsun bu…
ne vakit yüzünLe kar$ıLa$sam iLk qün ki mahcubiyet…
utanıyor adam tenine dokunmaya haLen daha! di$ izLeri bundan!
ve asLında biLiyorsun!
qecenin parmak uçLarıma dokunduqu buLanık rüzqarLa açıyorum perdeLerimi,
müziqin eLLerime dokunmasıyLa, yüzümdeki qüLü$ oLuyorsun bazen..
o qüLü$Le daLqaLanıyor perdeLerim…
eLLerime ihtiyacım yok artık!
eLLerimi sana anLatmam bundan…beni çaL ve bırakma kendimde…

Bir ya$amak kayqısı bu,
sonLarına ünLemLer koyduqumuz soruLarın sesi…
Duysak cevap verebiLirdik ama sesim kısıktı sesinin yanında…
Ve konu$mak ne kadar anLamsızdı qözLerine dokunurken…
KayqıLarım ve kayqanLıqım var..
Kaybetmeye yakın oLduqum/dan beridir bir ben var cepLerimde…
yırtık i$te bazen dü$üyorum.. Dü$üyorum eLLerine…
Yara bere içindeyim..
Yara bere içindeyim kendini sürsene…!

(alıntı)