DOSTLUK SÖZLEŞMESİ
Bir taraftan …………….’da ikamet eden …………….. ile diğer taraftan ……………… da ikamet eden …………………… Bizler aşağıda yazılı şekli ve şartlarla bir dostluk sözleşmesi akt ettik.Şöyle ki;
Madde :1
DOSTLUĞUN KONUSU:
………………… ve …………………. arasında yaklaşık iki senedir vukuu bulan dostluğun konusu tamamen dürüstlük,saygı ve sevgi çerçevesinde oluşacaktır.
Madde :2
DOSTLUĞUN SERMAYESİ:
Söz konusu dostluğun sermayesi kalpten bir sevgiye dayalı, gün içerisinde gönderilen sevgi dolu mailler ve kocaman öpücüklerden meydana gelmektedir. Bu dostlukta maddi herhangi bir gözetim bulunmamaktadır.
Madde :3
DOSTLUĞUN SÜRESİ:
İşbu sözleşmede dostluğun süresi dostlar yaşadığı sürece ve birbirlerine ulaştıkları ve ulaşamadıkları zaman dahi sürecektir.Yalnız dostlar birbirlerini aldattıkları ve yalan söyledikleri zaman söz konusu sözleşme karşılıklı olarak tarafların uygun görüşü alınarak fesh edilebilecek ise de; süre sınırı gözetilmemektedir. Ayrıca Taraflar başka biriyle dostluk sözleşmesi imzalayamazlar..
Madde: 4
DOSTLUĞUN İŞTİGAL ETTİĞİ İŞLER:
İşbu sözleşmede dostluğun iştigal ettiği işler;
-İyi ve kötü günde yalnız bırakmamak,
-Her zaman ve her yerde birbirlerine destek olmak,
-Birbirlerini göremeseler dahi kalb gözüyle birbirlerini gözetip hissetmek,
-Birbirlerinden haber alamadıklarında merak edilecek mevki ve mekan gözetilmeden aranacak, durumun ber-kemal olduğu taraflarca teyid edilecektir.
-Taraflar , diğer taraf için öneme haiz olan özel günlerde (doğum günü v.s. gibi) ufak hediyelerle jest yapacaklar,
-Yapılan ibadetlerin ardından Allah’a dua edilirken duada taraflar dostunu da dua kapsamına alacak,onun sağlık ve afiyeti için dua edecektir.
-Tarafların birine kötü bir durum hasıl olduğunda diğer taraf her türlü maddi ve manevi destekte bulunacaktır.
-Dert ,üzüntü ve mutluluklar taraflarca karşılıklı olarak yürekten paylaşılacaktır.
- Taraflar basit şeyler için birbirlerini üzmeyecek, birbirlerinin kusuruna bakmayacaktır.
-Tarafların karşılıklı uygun görüşü ile işbu söyleşmeye günün önemine haiz yeni işlevler ekleyebileceklerdir.

Madde: 5
İşbu sözleşme 5 maddeden ibaret olup,tarafların rıza ve muvafakatı ile tanzim ve imza altına alınmıştır. İmzalandığı tarihte yürürlüğe girer.İhtilaf vukuunda T.C.Mahkeme ve İcra Dairelerinin selahiyetli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

TARAFLAR:

1-……………………… 2-…………………..

İmza(UYGUNDUR) İMZA(UYGUNDUR)