ßir iki SatıR yazacaqIm Sadece . Sonra cekip qideCeqim ,


Korkma ! ßir iki SatıRLık kaLı$ım oLacak .


Ho$çakaL Canımın içi , Ho$ça kAL !
ßir veda cümLeSi . . ßir kaybedi$. .
ßir depRem qibi ayRıLık cökeR üzeRime biR ho$ça kAL'La. .

Sadece biR iki SatıRLık yan yana qeLi$imiz oLacak , koRkma . .
ßeLki tokaLa$acaqIm yA dA veda - i buSe konduRacaqIm yanaqIna . .
ßeLki dE biR dipnotLa ; Ho$ça kAL'La qideCeqim . . .
SonraSı ; ßenSiz kaLacakSın i$te iStediqin oLacak !

qideCeqim deRt etme !

SevmekLe Sevmemek aRaSındaki inCe biR noktaydIm Sende !


SeviyoR muydun ? OynuyoR muydun ? biR biLmeCe . .


ßunca zaman bo$una yoRmu$um kendimi ,
bELLi ki SevmiyoRdun. . Hic Sevmedin . .


Tamam biR iki SatıRLık kaLı$ım oLAcak ,
qöRmeyecekSin biR daha ßeni . .
Ho$çakaL Canımın içi , Ho$ça kAL !

VarmıydIm Sende , hiC biLmiyoRum . .
yAda biR cümLe'cik oLdum mu yüReqindE ?


. . . .


aRtIk hiC biR $ey faRk etmez .
heR $ey[im] topaRLanıyoR bu evden , Senden !
SenLeyken biLe SenSiz dü$en takwimLeR ,
SenSiz qeCen SaatLeR . .
ßaktIqIm AynaLaR. .


Hepsi hiC biRi yOk artIk hayatInda . yOk'um . .


[ beLki hiC oLmadIm . . ]


biR iki SatıR yazacaqIm Sadece .
biR iki SatıRLık kaLı$ım oLacak ! Son kez . . .

Daha fazLA uzatmıyoRum , daha fazLa yakmayacaqIm kendimi . .

qidiyoRum :

Hosca KaL canımın ici Hosca KaL..


Sevmeye deqmeSdim ki zaten i
İyiki dE yük etmedin beni yüReqine .
İyiki dE defettin ßeni ba$ından !

En iyiSini yaptIn En iyiSiydi İnan .
En qüSeLini , En uyqununu yaptIn bana . .


dEqmezdim SeviLmeye . . .
dEqmezdim deqeR veRiLmeye . . . !


AqLamaya , üzüLmeye , deRt ediLmeye dEqmezdim . .
kaRanLık qeceLeRin yıLdızı oLmaya dEqmezdim !

bo$weR iyi ki dE Sevmemi$Sin. .


ßana dEqmez'di hiC biR qözya$ı . . .

alıntı