Eğer suç bende olsaydı
ve bilseydim de bunu
Hiç çekinmeden takardım bileklerime kelepçeyi
Suçluların mabedine kendim giderdim
Gardiyan korkuluğu bakışlar yanımda...


Eğer suç bende olsaydı
ve de bilseydim bunu
Geçirirdim yirmi boğumlu ilmeği boynuma
Bir tepikte iterdim ayaklarımın altındaki
Ezilmiş çiçek gibi duran tabureyi
Ve açardım gözlerimi kapkaranlığa...


Eğer suç bende olsaydı
bilseydim ve de bunu
Dayardım kafatasıma tabancayı
Talihimle rulet oynardım.
Ve talih hep bende patlardı
İnce bir tık sesi yeterdi aklanmama...


Eğer suç bende olsaydı
bilseydim de bunu ve
Sürerdim kendi kendimi sınırların dışına
Vatan haini değil hayat hainliği çekerdim bile bile
Kovulurdum hayatdaşlıktan
Ve hergün atardım imzamı kafakağıdımla...


Eğer suç bende olsaydı
Bilseydim ki bunu ben de
Atlardım uçurumlara
Kendi kendimi iterdim kendi gücümle
Ve asardım makus ömrümü
Kayalardan fışkıran papatyalara...


Eğer ki suç olsaydı yaşamam
Hiç korkmadan yapardım tüm bunları
Ama suç değilse,neydi bu içimdeki sorgulama
Neydi her gece falaka şişkinliği acısı gözkapaklarımda....


Suç muydu ki...
Suç var mıydı ki...
Ben masumdum oysa...