BANA SENDEN HAZAN KALDI EY GÜL

Sait EKİNCİ

Bırakma gülleri hazana ey gül! Güller incinmesin gayrı eller dokunmasın, solmasın ne olur... Bağrım dikendir hasretinden. Sevdam ateştir vuslatından. Senle hayat sönmesin, tükenmesin...

Böyle değildim ben. Böyle olmak bile istememiştim. Üç kağıda mahkum ettin. Tasalanmak bir sevdanın kaygısında. Durmazcasına onun yolculuğuna koyulmak. Bilmedin... Bilemezsin... Bir iç çekişin, bir titreyişin hayat hakkını. Yokluğunda üşümek, düşünün peşine düşmek ve düşünmek... Bilmedin... Bilemezsin... Bir gözyaşın süzülüşünü yüreklerden yanaklara. Bilemezsin...

Her sabahın serinliğinde ya da her akşamın koyu deminde doğan bir ses “vur kazmayı ferhat, çoğu gitti azı kaldı” yankılarını hissettirir. O sesi avlayan yürek titreşimleri; “az’ı az mı yaşadık, az mı ezildik sinsi arenalarda. Yetmez mi bunca kahır? Yetmez mi bunca dert?” kaygılarını dile getirir yine tereddütsüz. Titreşimlerden doğan ses; inadına, “o dert ki; her derdi unutturur. O dert ki; tek devandır. Katline fermanlar olsa bile” sözünü cereyan ettirir beyinlere.

Böyle değildim... Olamazdım da. Ama anlayamadın. Anlasaydın delirmezdim yokluğunda. Gizlemezdim varlığımı, sana tutsaklığımı... Anlasaydın bitirmezdim kendimi, acılara gebe kalmazdım, sürünemezdim talihsizliğimde. Tükenmek talihsizlik ise eğer!

Hasretine mayalandığım günden beri yollardayım. Bir dilenci gibi dillerdeyim, kapı kapı kovulmaktayım. Anlaşılmama derdinden delirmekteyim.

Azabına olan tanıklığımdan beri bana senden hazan kaldı, hüzün kaldı, içine gömüldüğüm düşlerin kaldı.

Talihsizliği beynimin ta ortasına yazdığımda, anlayamadın... Kırıp gittin, aldandın. Anlasaydın belki de seni bende yitirirdim. Kaybolurdun derinliklerimde “ben” olmazdın... Ah gülüm!... Anlamaman, anlaman kadar dertti hep.

Hasretine tutulduğum günden beri yollardayım. Yaprak yaprak solmaktayım ve savrulmaktayım çöllerinde.

Anlasaydın doğmazdım yeniden âlemine. Üşümezdim atmosferinde, titremezdim... Her üşüdüğümde yeniden doğardım. Her titrediğimde kalbim sana büyürdü ve sana atardı.

Solmayı yeniden kalbime yazdığımda bilmedin... Bilemedin bir iç çekişin, bir titreyişin hayat hakkını. Bilemedin... Bilseydin gülden güze dönerdin, yanardın, yanmayı öğrenirdin iliklerinde.

Sen giderken güllerinden bana hasret kaldı, yabanıl yanlarım kaldı, "ben" bana kaldım. Korkularım, güçsüzlüğüm ve amansız düştüğüm, üşüdüğüm yanlarım kaldı. Her yeni gün doğarken ıstıraptan yeniden doğardım. Her doğduğumda korkardım. Çünkü kendime yaban kalırdım. Çünkü mâsumdum, âcizdim, çaresizdim ve korkarken yeniden doğardım... Acılarla büyürdüm...

Ey gül! Sen gittin bende mayalanan hasret çığlığı kaldı. Ardından kazınan, kırılan yüreğim kaldı. Beni sensizliğin tufanı ve sevdanın dumanı aldı. Anlasaydın baharlar yürürdü bahçemize. Serviler büyürdü... Visal bağı oluşurdu gönüllerde. Bülbüller şakırdardı, yürekler yeşerirdi sevdayla, gönüller dirilirdi senle...

Anlasaydın karanlıklar çökmezdi kapılara. Kapılar zalim oluvermezdi, kışlar yaşanmazdı, feryatlar kopmazdı ardımdan. Buz dağları erirdi inadına. Tufanlar almazdı her yeri.

Sarsıldım!... Güneş doğmadı karanlıklarıma hâlâ. Karanlıklarımı sevdim seni severken, tuhaflıklarımı sevdim.

Sen bir buhrandın eserken illerime. Ben kaosundan eriyen bir ruhtum. Kapandın karanlıkların sonsuzluğunda bırakarak ümidimi. Kendini yitirdin bende kalan yanlarını unutarak. Ve tükenirdin hayatın kollarında. Ağlayan yanlarım olurdun yıkık dökük.

Sarsıldım!... Sen buhrandın ben ümidin diğer adı. Mumlarımla tepkisiz kalırdım karanlıklarına. Griye boyanırdı hayat. Efsunlaşırdı duygular. Gün yüzüne çıkar derken yeniden batardı renkler. Kara deliklere gömülürdü. Her ölenin ardında yeniden hayat, yeniden doğum beklerdi. Çaresizlikler buhranın ardından yeniden ışık hâlesi oluverirdi. Sen bilmedin, bilemezdin. Nasıl bilebilirdin?

Hayat işaret taşıydı halince. Her bir taş diğerine birer sembol, birer işaretti. Seni tanımam bir düzensizlik, bir tesadüf eseri değildi. Hayat zorlarla oynanılmazdı. Acılar yüklü yüreğim tesadüflerle dolmazdı. Seni sevmem tesadüf olamazdı. Yürekte yankılanan sesin ilk eseriydin... "Kalpten kalbe yol vardı" hani! İşte bu yolda bulmuştum seni. Bulmuşken yitirmiştim... Sen kendini yitirmiştin...

Seni sevmek azaptı. Sevgisine azaptı, yürekleri ortaya atma pahasına, unutmama pahasına, yıkılma pahasına, yeniden doğma pahasına. "Kalpten kalbe yol vardı". O yolları aşmak riskti. Aşk; azapları bir bütün olarak göze almaktı. Kahrolma pahasına, ıstıraplara gömülme pahasına...

Şimdi, arkana bak ey gül! Harap bıraktın, bitap bıraktın. Bakmaz da gider misin hep? Soldum işte... Kaç bahar geçti? Kaç devran döndü? Sen dönmez gider misin hep? Sen sevda masalımı duymaz mısın hep?

Gözlerini aç ey gül!. Sürme beni sürgünlere. Yârelenmiş yüreğimi deşme ey gül! İncindim, yandım, yakardım, seni andım yıllar oldu... Sabrımı rüyalara böldün. Çıkar mıyım ak güne? Güller miyim ey gül?.