ßugün Seni anLatmak iStedi kaLemim kağıtLaRa.. YazMak iSteDi Seni SayfaLarCa..
Farkındaydı aSLında Seni anLatacak Seni tanımLayacak cümLeLer topLuLuğu yokTu..
Ama yinede Seni anLatmak iStedi biLe biLe.. ßiLe ßiLe Seni tanımLamak iStedi..
O kadar çok ßüyüdün ki iÇimde yüreğim küÇük geLmeye ßaŞLadı..
TaŞarcaSına yüreğimden taŞarcaSına..!
Sonu ßeLiRSiz diyarLara hayaLLeRe düŞLere doğRu SürükLenmeye ßaŞLadın..
Artık ßen ßiLe engeL oLamıyoRum taŞarcaSına çoğaLan Sevgine..
eLimde değiL saniSeLer SaniyeLer DakikaLar SaatLer günLer haFtaLar yıLLar geçtikÇe dahada ßüyüyorSun iÇimde.. Sen miSin iÇimde Seni ßüyüten..?
YokSa ßen miyim Seni ßu kadar gözümde ßüyüten..?
EŞin benzeRin oLmadığına o Kadar Çok inanmıŞım ki bi biLSen.. Kime ßakSam Seni GörüyoRum.. Kimin SeSini duySam Senin SeSin.. NeReye daLSam ßakıŞLarın..
AkLımda İçimi titreden güLüŞün.. ßahar kokuLaRında kokunu arıyoRum..
Her yürekte Seni aRıyorum.. Yüreğini aRıyoRum.. İnan Hiç kimSe Sen değiL
ßana göRe ßeLkide ama o eŞSiz Sevgini aRıyoRum ßaŞka kaLpLeRde..
Ama ßuLamıYoRumm..
AsLında Seni Çok Seviyorum Sana Seni SeviyoRum demekLe geçiŞtiriyorum..
Utanıyorum çekiniyoRum iTiRaf edemiyoRum Sana.. İmkanSız geLiyoRSun ßana..
İmkanSız geLiyoR Sana oLan Sevgim.. ßen kim o kim? diyoRum hep..
Aşk GeRçek Sevgi Sınır imKan engeL TanıR mı? SöyLe ßana cevap Ver TanıR MıSın Sevdiğim..?
EL uzaTSam geL deSem geLir miSin? SonSuza kadar ßenimLe oLabiLiR miSin?
SuS ve Sadece GözLeRime ßak..
Ya kaL Sonuna KadaR..
Yada gözLeRini gözLeRimden aL ve GiT.
.