' 1 sEs vardıR cözeR her $eyi, yasaktır duyamazsın’


KaranLıkdan 1 eL uzanır sana..


Görürsün, uzanırsın kurtarsın seni diye... asLa uLa$amazsın…
KayboLduqunu hisSedersin derin kör 1 kuyuda.. SessizLik çıqlıqını hapsedeR..Artık duyulan tek ses, sessizLikdir!


Ne 1 umud vardır hayada baqLayacak... Nede 1 ı$ık kaLbindeki karanLıqı aydınLatacak..


Güneş hiç doqmayacak, tek 1 şey oLacak yakıp kavuran;


a$k ate$i..


BeLki hiç yaqmur yaqmayacak onsuzLuqu ya$adıqım diyarLara.. GözLerini açacaksın qöremeyeceksin hiç 1 $ey,KaranLıkdan ba$ka...


ü$üten, ürküten, üzen bir soqukLuk oLacak etrafta..


1 rüzgar esecek,


Nefred ' i hissedEceksin o an...


Zaden kayboLan umudun, ardık asLa sahip oLamayacaqın $ey oLduqunu anLayacaksın...


1 ta$ baqLanmı$ ayakLarına, adı ' a$k... '


Kocaman 1 okyanuSun ortasındasın ' hayat ' deniLen...


Yüzmeye çaLı$acaksın ama kara yokmu$ anLayacaksın.. Sonra tesLim oLup kaderine batacaksın, okyanuSun derinLikLerine..


Bazen dü$üneceksin suçum neydi diye???


AsLında oLmayacak suçun , vazgeçmemekten ba$ka...


Son 1 nefes aLıp tekraR deneyeceksin hayat ' a tutunmayı


Vazqeçemeyeceksin ama kaybedecekSin..


AnLayacaksın ki mühürLenmi$ kaLbinin kapıLarı,


Anahdar yaLnız onda…


BekLeyeceksin, ‘ beLki 1 qün ’ deyip umutsuzca...


Ama biLeceksin ki qeLmeyecek o ‘ 1 qün ’ asla... 1 daha açıLmamak üzerE kapanmı$ kapıLar...


BiLeceksin ki; direni$ bo$una..


NafiLe gözya$Ları akıp gidecek.. Fark eden oLmayacak…


qüLmeyi biLe unutacaksın 1 süre sonra.. ardık senin için tek 1 $ey oLacak..


Tek 1 çarE, tek 1 sEçenek, tek 1 sOn…

alinti