Beynim uyuşuyor!
Karnına tekme yemiş gibi kıvranıyor senli anılar beynimin derinliklerinde... Hüzün çörekleniyor içime gelişinin arefesinde... Tanıdık bir sitem yerleşiyor cümlelerime...
Çizgilerimin üstünden geçiyorum gelişinle birlikte!
Belirgin bir okadar da keskin çizgilerime aldırmadan kanaya kanaya hücum ediyorsun içime... Kan revan içinde kalıyor hedef oluyorsun sitemlerime... Canın yanıyor her seslenişimde ve benzemiyor eski seslenişlerime...


Aldırmıyor devam ediyorsun gelişlerine...
Gelme!
İçimi deşe deşe varlığını yaralarımın üstüne serme! Dağıttım senli-benli günleri mazinin çocuklarına tekrar derme!

Korkma!
Kimse görmedi notalarında beni yada yazılarımda seni... Es oldum sustum notalarında gizli özne oldun saklandın satırlarımda...
Bu beni son dağıtışın olsun bir daha bunu sakın ama sakın yapma!

Alıntı