SENİN OLMAYANI SEVDİN Mİ HİÇ

Sen hiç duydun mu başka bir yüreği
Kendi göğsünde atar gibi...
Üzüldün mü,
Yanaklarından süzüldü mü,
Hiç bir başkasının gözyaşları...
Yabancı hıçkırıklar gelip
Düğümlendi mi göğsünde...
Düşündün mü geceleri
Hiç senin olmayan birini...
Gördün mü hiç? ...
Senin olmayan rüyalar gördün mü...
Senin olmayan birini sevdin mi?
Gökyüzüne baktın mı hiç? ,
Yüreciğine yıldızlar düştü mü...
Güneş doğdu mu
Her gecenin sonunda?
Uyandın mı hiç
Başka birinin sabahına?
Hiç sevdin mi sen,
Duydun mu başka bir yüreği
Kendi göğsünde atar gibi...
Gülümseyişini hissettin mi hiç
Belli belirsizce onun?
Hissettin mi dudaklarını,
Senin dudaklarındaymış gibi,
Dudaklarını yakın... Sıcacık...
Hiç sevdin mi senin olmayan birini?
Senin olmayan bir şehirde,
Bir gecede,
Bir bedende yaşadın mı hiç?
Senin olmayan bir hayatı
Yaşadın mı hiç onunla,
Ama ondan habersiz...
Sen hiç gerçekten sevdin mi
Senin olmayan birini....?
O öyle istediği için ayrı yaşadın mı sevdiğinden...

FEYZULLAH KIRCA