Bir şey var..........Bir şeyleri varetmeyi arzulamak...Bu arzunun bir türlü bulunamayan baş
langıç noktası.Ve buna bir türlü kavuşamamak.

.........Bazen bir şeyleri varetmek istersin; var olmak için...Ve sun
mak istersin birilerine.Bu kendi içinde ve 'Kendi çemberinde' doğal bir uğraş
tır...

.........Düşüncenin yazıya aktarılmasıyla kalıcı olmak gelir de içinden; bir türlü sıralayamazsın cümleleri.Kelimeler uçuşur zihinlerde ve bir yerlere konmazlar.
Ayrıştıramazsın onları.Üstelik anlatmak istediklerin de düğümlenir boğazında.
Kelimeler tekrar tekrar döner oradan.Ve bir türlü yutkunamazsın...Orada dü
gümlenmiş gibi olurlar.Ve sonra kaybolur gider anlatmak istediklerin...Ve yaz
ma arzun da.Başka zihinlere aktarılmadan ve sayfalar üzerine tutuklanma
dan...

..........Bazen istesen de istemesen de yine kaleme sarılırsın.Ve yine bir türlü
başlayamazsın yazmaya.Yazmak istediklerinin başlangıç noktasını yakalaya
mazsın.İlk cümleden sonra buruşturulur kagıtlar...Ve beklenmedik bir an da,
beklenmedik ziyaretcin geliverir zihinlere.Hani derler ya; 'Şöyle geçiyordum,
bir uğradım' diye,işte onun gibi bir şey.Kişi de şaşırır bu ziyarete.Karşılaya
maz bir türlü onları.Onlar da oyalanmaz zihinlerde.Bırakır giderler.Biraz ser
zeniş,biraz isyan ve hükme dönüşen tavırlarla...Hiç bir daha dönmeyecekmiş
gibi; kaybolur ve yok olurlar.
Ne zaman,nerede ve nasıl geleceklerine dair
hiç bir iz bırakmadan.Ve sen bekler durursun...Sadece zihinlerde kalanları
dökmeye çalışırsın sayfalara.Bu biraz rahatlatır seni; sıkıntının galip geldiği
anlarda.Ve 'Bir harmanım bu akşam,savruluyorum' derken bir ses radyoda...
Bir şey var,
............bir şey ki;
............ben de;
............benden içeri.
Sessizce uğruyor;
............gündüz ve geceleri
.
Şöylesine bir uğrayış gibi.
Hükmeden bir deyiş gibi.
Bazen;
............hüzünlü bir sesleniş,
............bir isyan,
............bir gülüş,
............ve;
............inceden bir serzeniş gibi.

Gün olur;
............ben de eyleşir.
Gün olur;
............satırlara yerleşir,
Gün olur;
............tüy misali uçuşur.

Bir şey var;
............bir şey ki;
............ben de;
............benden içeri.
Sessizce uğruyor;
............gündüz ve geceleri