Gönül kuşu kalktı uçtu havaya
İn gönül dedim de indiremedim
aşıp aşıp gider karlı dağlara
Dön gönül, dedim de
döndüremedim............................
Huma kuşu gibi yüksek uçarsın
Pervaz vurup Tercüman'ı geçersin
Bin bir türlü dala konup göçersin
Gönül sana mekan
bulduramadım..............................
Aleme sultansın, vezirsin kendin
Aç, dedim, açmadın ak göğsün bendin
Yad ellere gönül verdin de döndün
Gönül sana akıl
erdiremedim................................
Karacaoğlan der, nedir çareye
Cerrah neyler yürekteki yareye
Gönül düştü şimdi kaşı kareye
Akar gözüm yaşı
dindiremedim..............................