La Cordaire: "Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur"

- Dante: "Cehennnem bile adalet kadar aşkın eseridir."

- Duclos: "Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan ... hayır!."

- Freud: "Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma vardır. Duygulanmanın temeli de aşktır."

- Geraldy: "Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır."

- Goethe: "Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir."

- Victor Hugo: "Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır."

- Mevlana: "Bir aşkı başka aşk söndürebilir.Aşkta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı."

- Newton: "Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

- Schiller: "Ey aşk, güzel ve kısasın... Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür."

- Seneca: "Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir."

- Cenap Şehabettin: "Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır."

- Voltaire: "Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları erkekleri evcilleştirmek için yarattı.
alıntı