CeSareti buLan yüreqini ; üRkekLiqini faRk edip , iyiCe abanıyoR yüreqimin üzeRine..
ve ben kacınıLmaz biR tecavüzün aRdından nefeSsiz qünLeRe qebe kaLıyoRum seSsizce..
en dErinindEn cekiyoRum icimi , yüreqim dü$ük yapıyoR dErken.. ve ben dü$mü$ nefeSsiz qünLeRi bıRakıyoR , senSiz ama qüzeL qünLere adım atıyoRum , eLimdE tek Renk kaLmı$ kaLemimLe..

´haLbuki doqanın tüm renkLeRi vaRdı kaLemimin uCunda , haLbuki bütün RenkLer capcanLı duRuyoRdu hayatımda..
sen qeLdin ve kıRmızı biR Leke qibi bıRaktın onu avucLaRıma..
yüreqimin kızıLLıqı aktı kaLemimin uCuna ve sendEn kaLan , tek renkLi biR kaLem oLdu bana kan tadında.. ´

dü$ük yapmı$ yüreqim ; eLinde kaLan o tek renk iLe cizmeye ba$LAdı yenidEn yoLunu sevqiLi ;
dEfaLarca ve yineyerek kendini..

´bazen kan kıRmızı oLdu , bazen siyah bazen LaciveRt ama hep tek renkti bıRaktıqın hayat.. ´

tek Renk cizdiqim bu yoLda renkLeRimi coqaLtıyoRum heR yeni qünLe beRabeR $imdi..
ve heR qünün qeCesi yaStık aLtına sakLıyoRum onLaRı , sen buLamayaSın diyé..

takibin bitmiyoR biLiyorum ; biLiyoRum enSemde nefeSin ve biLiyorum ki üRkekLiqim haLa zihninde bELirqin..
haLa ve haLa aynı i$tahLa izLiyoR yüreqin yüreqimi hatta.. sapkınLıqım bıRakmıyoR biR tüRLü seni..

´seni ve daha önCe defaLaRca qirip cıktıqın yüReqimi..´

biR köR kuyuya dü$mü$ qibi ya da icindEn cıkıLmaz biR caRk miSaLi , dönüp duRuyoRum aynı yerde seninLe..
sayıkLamaLaRım(ız), aynı yeRde saymaLaRım(ız), üRkekLiqim , ceSaretin, sapkınLıqın ve benim tek Renk kaLmaya hüküm qiymi$ kaLemim..

hep tekRar tekRar aynı yoLLaRdan qeciyoR ve heR sefeRinde aynı ya$anmı$LıkLaR , aynı tatLaRı bıRakıyoR damaLaRımıza..
biz hic dErs aLmıyor ve tekrarLayaRak ya$ıyoRuz aynı yerdE faRkLı zaman diLiminde biRbiRimizi..

sen ceSaretLi , ben koRkak..
sen saLdırqan , ben kacmaSını biR tüRLü ba$aramayan..

sen defaLaRca teCavüzü kacınıLmaz kıLıyoRsun qeLi$LeRinLe yüreqime ve qidi$LeRinLe qebe bıRakıyoRsun nefeSsiz qünLeRe..

ben heR qidi$inin aRdından yokLuqunun suLaRında vedaLa$ıyoRum dü$ük yaptıqım senLi yaRım kaLbime..

tıpkı $imdi..
tıpkı $uan oLduqu qibi..
yine ve yeniLeyeRek kendini biR tekrar daha ya$atıyoR ve qidiyoRsun yanımdan sevqiLi..
iLk qünLeRdeki qibi nefeSsiz yaRınLaRa qebe bıRakaRak beni..alıntı