Tutamadım kendime verdiqim sözü yine..
AkLımın daLLarında yuva yapmı$ sustuqum her$ey..
CevapLarını buLduqum her$ey qibi yitip qidiyor $u qecmek biLmeyen zaman..


Kod:
Firar......!

Evet, Firardı senin yaptıqın.. "Biz"den firar ettin "sen"..
Zamanını söyLeyemem ama, adımını attıqın an anLamaLıydım diye de hayıfLanırım..


Kod:
Yazık......!
Evet, yazık ettin sen!
qönüLLerce yoL katettikten sonra kar$ıma qecip, saLıverdin üzerime "umutLarını ! "
Neden yaptın!
Madem , miLatLarca yıL sonra dahi oLsa Firar edecektin, neden yaptın, ne demeye saLdın o umutLarı üzerime!
BiLiyorum her$eyi , sus! kıpırdamasın dudakLarın !


Kod:
BiLme......!
Evet , biLme ne kadar aciz kaLdıqımı , ve , biLme sensizLiqin suLarında boquLduqumu..
qönüLLerce yoL katettikten sonra neden sindirdin kokunu akLımın qamzesine!
O cukurda hapis kaLdım ben!
BiLme!

Bakamıyorum aynaya artık, kimin icin hazırLayacaksın ki sacLarının LüLesini!
Yokum ki!
qeLdim mi ki?!
Birde , qönüLLerce yoL katettikten sonra soruyorsun "Bu bir qercek mi?" diye!


Kod:
qercek......!Evet, qercek / ti......
qözLerinin renqi kadar, yaLın/yaLnız/ayak ko$tuqun kadar, qirip/cıktıqın kadar benden ba$ka her qönüLe, ve! ve döndüqün kadar buz tutmu$ koLLarıma!
qercekti evet! BiLiyordum!
BiLiyordum, cırıLcıpLak kaLacaktı "umut"Larım o iLk adımı attıqında!
Ah kafam....! Ah akıLsız ba$ım!


qözLerin, sacLarını aLnından qeriye atı$ın, en onuLmaz qerceqim, bitmek tükenmek biLmeyen hasretim!!!!!!!!!!!!!!!!


Artık cok qec....Sende biLiyorsun, uzakLar ve ........

Kod:
BiLmece'msin....qec kaLmı$Lıqımın öfkesi
Yaptıqım her hatanın sebebi
qördüqüm renkLerin en qüzeLisin biLiyorum..
Cıkar beni bu karanLıktan
Yitip qidiyorum......bıRaktıqım qibiyim ama sana yOkum ,
ve ;
bendEki tüm saatLeR ayRıLıqa kuRuLu..
yine dE , meRhaba sana.. sanCıLı qeCeLeRimin en anLamLı nedEni..
meRhaba qidip qidip dönmeLeRin en qüzeLi..