Bir çift söz
İşte böyle
gör bak bir sevda
ne hale getirirmiş
Yangınlarla birbaşına savaşır durursun
Ne gelen olur ne giden
Karanlıklar üstüne yürüdükçe çırpınırsın
Ne yapabilirsin ki başka
Kalakalırsın dost bildiklerin unutunca
Yanlız ;dersin
Yapacak herşey tükenmiştir
Aslında onları sen tükettin unuttun mu
Bir deli sevda yolunda
Unutmaya çalışırsın
ama bu onu anmaktan öteye gidemez

Onu anarsın belki istemeden belki bile bile
Kor gibi yanarsın belki istemeden belki bile bile

Sonra yavaş yavaş bir hazan yaprağı düşer
Ondan medet umarsın ,
Dün bugünü, bugün yarını mahveder