GerekSiz ve unutuLmuş ayrıntıLarın inSanıyım.. beni anLamakta, bazen ben biLe zorLanırım..
dev bir şarap bardaqında yüZerim rüyamda..
rüya cınqıraqımLa uyanıp sabahLarı, 6 şehir siLerim hafıZamdan.. cöLLer kaLır qeriye..
iLk qünden seviyorum diyenLerLe, cürümüş vaadLerLe ve hayatı yaLan doLan oLanLarLa işim oLmaz artık..
pinokyo haric kimSeye qüvenmem.. cünkü biLirim,
yaLanLar burunLarı deqiL, acıLarı uZatır sadece..

Ey Sen..
ayrıLıqın haZin tadı, iki durak araSı yaLnızLık..
qözLerime doLdun..
bu haLdE biLe aqLamazdım.. ama ıSLak qeCmişi zaten coCukLuqumun..
yükSek binaSı, ve qörüyor odanı semtin en qüZeL yerinden diye.. az kaLdı.. itfaiyeCi oLacakdım memLeketiniZe..
Ey Sen..
coCukLuqumun haZin tadı.. kapatıp camLarı üZerime, sOkakda bıraktıqın coCukLuqumun yeL qirmez, üşü(n)mez evLerindEki yonca yapraqı..
qamzeLi qüLüşLü kıZı..
ŞiZoFreN´ik yanSımaLarda ki pencerendE kaLdın kendi(n)Le..
buquLu karanLıqın aLtında keSkin qözLerim.. ve hüZünLü yüZüm iLe..
ko$turmaSı bitmiş, yoruLmuş köşeSindE hayatın.. qeCeSinin karaLarını qözLerine cekmi$ iStanbuL kadar aCizim kar$ında..
iStanbuL kadar kimseSiz..
tıLSımını kaybediyor hayat.. ŞiZoFreN´ik yanSımaLardaki penCerenin dı$ına bıraktıqın sevdamLa,
aranda yarım qöz meSafeSinden..
yarım qörünen qüLüşünden..
sebep yanaqına düşeCek mutLuLuk qamzeSinin heSabında kaLmış coCukLuqumun..
cıLız seSLere bürünmüş yüreqinin doLdurabiLeceqi bir kaLp cırpıntıSı kadar seviyorum seni..

sen.. benim akSimSin aSLında.. aynada ki akSi yüZüm..
ne kadar ters yanSıSanda dünyama, inSan.. kendinden kacabiLirmi..


koLLarımı aCıp.. kendimi arkaya bıraktıqımda,
sen hep.. daha da qideCek durdun..
ne dü$üp yere, senin iCin kanayabiLdim..
ne dE, bırakıp kendimi senin oLabiLdim..alıntı