Akşam kızıllıklar vurunca suya.
Depreşince dertler,
Suda halkayla.
Hasrettir gözlerde okunan mana.
Sitemler yollanır esen rüzgârda.
Izdırap sancısı tutar bir anda.
Bir yerlerde hüzzam şarkılar çalar.
Köhnede kuytuda âşıklar ağlar.

Suda hayallerin,
Gözleri ateş.
Ateşin renginde,
İz olmuş güneş.
Kan tutmuş sevdayı,
Ateşlere eş.
Şarkıda nakarat
Sevda masalı.
Dinliyor aşk şeyhi eli asalı.

Geceye çalınca günün som rengi.
Gönülde yankıdır sevdanın sesi.
Dillerde bitmeyen bir şarkı çağlar.
Gecenin koynunda âşıklar ağlar.

alıntıdır