Mülteci bir kentin üzerine sevk edildi isyana dair duygularım
seri bir duygu katili oldum şimdi
kim bilir belki de yeşerdi ölmüş duygular
gözlerimin takıldığı her yere
yüreğim sevk edildi
kanatlanıp gitti ruhum
tutsak kentlerin üzerine

Yüreğimi sevk edin işgal altındaki aşk beldelerine
sevk edin en çetin kış aylarında
en onmaz mevsimlerde
en uykusuz gecelerde
sevk edin yüreğimi
güllerin sürgün olduğu yere
aşkların öldürüldüğü yere
sevdanın idam edildiği yere
sürgünden sürgüne sevk edin
sürgünde daha güzel sevgiler okudum
ipekten daha yumuşak hüzünler dokudum
gözlerinde ıstırabın kitabesini okudum

Yüreğimi sevk edin işgal altındaki aşk beldelerine
çocukların aç bırakıldıkları yerlere
sürgün servileri de getirin yanıma
dört mevsim iklimi toplandı
hepsi de bir tepsi içinde
toplandı yüreğime

herkes bilir aslında ben ne komutanlara küfrettim
ne de tankları sabote ettim
Ben güllerin sevdası için mücadele ettim
sevdanın sürgününe müdahale ettim
sürgünde benim yüreğim var
yüreğimde sürgün var

Yüreğimi sevk edin
güllerin ağladığı yere
betonların çiçek verdiği yere
anaların yüreğinin kaybettiği yere
yüreğimi sevk edin
çocukların her şeyini yitirdiği savaşın üzerine
yüreğimizi yakan yangınların üzerine
yüreğimi sevk edin sürgünden sürgüne
sürgünden mücadelenin kalbine...Alıntı