BOĞA
İKİLERYENGEÇASLANBAŞAKTERAZİAKREPYAYOĞLAKKOVABALIK