Arap Astrolojisi

Arap astrolojisi Dünya literatüründe hayli önemli bir yer tutar. Her ne kadar günümüzde bazı çevrelerce "İslam dininde astroloji'ye yer yoktur" gibi bağnazca düşüncelerle astroloji karalanmak istenirse de bunun gerçeklerle alakası yoktur. Şimdi anlatacaklarım tamamen belgesel olup birçok kitapta geçtiğinden astroloji hakkında söylenen bu saçmalıkların gerçekleri saptırmaktan başka bir şey olmadığı iyice anlaşılır.

Astrolog İslam'da astroloji Hz. Ömer zamanında ön plana çıkar. Mezopotamya kaynaklı olan ve buradan Avrupa'ya ulaşan astroloji Araplar sayesinde büyük adımlar atmıştır. Eski Grekçe'den Yunanca'dan Hintçe'den ve Sanskritçe'den Arapça'ya çevrilen ciltler dolusu kitaplar vardır. Örneğin Halife Harun Reşit döneminde yaşamış olan Ömer Tasmir'in yazdığı "Doğum horoskopları" hakkındaki kitap bunun en canlı örneğidir. Yine aynı dönemde Arap astroloğu Ey-Bokali "Arap noktaları" üzerine yazdığı kitabıyla Dünya literatürünce herkesçe tanınır. Yazdığı kitaplar 1705 yılında Latince'ye çevrilmiştir. Yine çok iyi bilinen hatta Arap astrolojisinin babası olarak tanınan El-Kindi o zamanki astrolojinin tek kelime ile bir lideridir. Ne yazık ki yazdığı bir çok eser günümüze kadar gelememiştir. Bunlardan bazıları en iyi öğrencisi olan Albumazar tarafından tanıtılmıştır. El-Kindi'nin sadece Güneş'e ait 95 Arap noktası üzerinde çalışmış olduğu biliniyor. Bunlardan sadece belirli bölümler zamanımıza kadar gelmiştir. Matematik meteoroloji ve geometri'den çok iyi anlayan Kindi hakkında yazılacak o kadar çok şey vardır ki bunlar derslerimizin konusunu aşar.

Arap Noktaları Bir diğer ünlü Arap astrologu ise M.S. 967 yılında Saragossa'da ölen Alcabitus'tur. Bu astrologun yazdığı "Yıldızları Bilme Sanatı" astroloji'de önemli bir yapıt olarak tanınır. Kitapta ayrıca geleceğe yönelik direksiyonlarla da ilgili yazıları vardır. Alcabitus ayrıca kendi adını almış oldan bulduğu bir ev sisteminin de sahibidir. Bilgisayar paket programlarının bazılarında bu sisteme rastlamaktayız. Arap astrolojisi her ne kadar kendisinden çok daha eski Mezopotamya sistemlerine dayanıyorsa da günümüzün modern astrolojisine olan katkıları inkar edilemez. Astroloji hakkında pek çok eser Latince'ye ve İspanyolca'ya çevrilmiştir.

El-Biruni Ali Kuşçu Arap astrolojisinin Osmanlılardaki adı ise "İlm-İ-Nücüm" dur. Arap astrolojisi incelendiğinde bunun birçok Osmanlı astroloğu tarafından da başarıyla kullanıldığı görülür. Başta ünlü Ali Kuşçu olmak üzere pek çok Osmanlı astroloğu astrolojiyi başarıyla uygulayanlar arasındadır. Bunlardan çoğunda ünlü Arap astroloğu El-Biruni'nin büyük payı vardır. Arap noktaları Araplardan daha önce de keşfedilmiş olabilir. Ancak Arapların titiz çalışmaları sayesinde sistematize edilmiş ve Avrupa'ya varmıştır. Astroloji ile uğraşan kişileri Osmanlılarda Müneccim denir. Osmanlı padişahlarının ve hanedan'dan olanların hemen hepsinin müneccimbaşı'ları olduğu biliniyor. Bunlara ait dokümanlar halen Topkapı Sarayı müzesinde herkes tarafından görülebilir. Ayrıca Arapça Acemce bilenler için Süleymaniye Devlet kütüphanesindeki el yazmaları da tam anlamıyla bir hazine niteliğindedir. Anlattıklarıma inanmayanlar dediğim yerlere müracaat edip gerekli dokümanları görebilirler.

Osmanlı Astrolojisi Uzun lafın kısası "Astroloji'ye İslam'da yer yoktur" şeklindeki hiçbir delile dayanmayan fetvanın kökeni dört büyük halife dönemine dayanmış olsaydı zaten bu bilgileri anlatmak mümkün olmayacaktı.

Şimdi Arap ve Osmanlı astrolojisindeki bazı astrolojik tabirleri görelim:

Müneccimbaşı Horoskop denilen yıldız haritasının Arapça ismi Zayiçe'dir. Güneş'e şems Ay'a kamer Merkür'e Utarit Venüs'e Zühre Mars'a Merih Jüpiter'e Müşteri Satürn'e ise Zuhal denir. Uranüs Neptün ve Pluto gibi Transsatürniyen planetler o devirlerde keşfedilmediklerinden isimleri yoktur. Burçların isimlerinde ise Koç'a Hamel Boğa'ya Sevr İkizlere Cevza Yengeç'e Seretan Aslana Eset Başağa Sümbüle Teraziye Mizan Akrep'e Akreb Yaya Kavs Oğlağa Cedi Kovaya Delv Balığa ise Hut denir.

Bizim modern astrolojide 180 dediğimiz açı İçtima adını alır. 60 derecelik açının adı ise Tesdis'tir. 90 derecelik açıya ise Terbi denir. Ayrıca Arap astrolojisinde bizim bugün Retrograd yani geri gidermiş gibi görünen planetlerin de yer aldığı ve bunların ne zaman geri gidip ne zaman düzeldiklerinin bilindiği anlaşılmaktadır.