YAZININ BÜYÜKLÜĞÜBİR YAZIYA BAKAR BAKMAZ gözümüze çarpan ilk şey harf ve kelimelerin iriliği ve ufaklığıdır.İRİ YAZI: Büyük iri harflerle yazı yazan insan büyük ve muhteşem şeylere tantana ve gösterişe meraklıdır. Mesela bir apartman katında oturmak bu insanı asla tatmin etmez. Onun gözü geniş ve ferah çok odalı evlerde ve konaklardadır. Kendini ilgi alanının merkezi olarak görür. Cömert ve iyi kalpli olsa bile yaptığı iyilikleri etrafa yaymadan içi rahat etmez. Sesi derin hareketleri gösterişlidir. Onun en birinci ayırt edici özelliği herkese ve her şeye gösterdiği dostluk neşe ve cömertliktir. Bu dostluğun fazla abartılı olanından sakının zira bu şahıslar son derece hilekar olabilirler.VASAT BÜYÜKLÜKTE YAZI: Manen ve maddeten derli toplu muntazam olan insanın bu huyu yazısına da akseder. Böyle kimselerin yazısı ne pek iri ne de pek ufaktır. Kağıdın boyuna göre orantılı olduğu gibi harfler de birbirine orantılıdır. Böyle bir insanın üstü başı gibi çalıştığı oturduğu ve yaşadığı yer de muntazamdır.KÜÇÜK YAZI: Tedbirli itinalı ve dikkatli bir adamın yazısı küçük ve harfleri birbirine bitişiktir. Böyle yazı yazanlar yeni işlere atılmakta bilmedikleri alanlarda denemeler yapmakta tereddüt ederler. Ortaya çıkmaktansa geri planda kalmayı tercih ederler. Bazen çekingen ve ürkek olurlar. Kendi kendilerinin kurdukları küçük bir dünyada yaşarlar. Övünmesini seven ve bağırıp çağıran kimselerin bu gibileri etkileri altına almaları çok kolaydır.KISA HARFLER MUNTAZAM OLURSA: Kısa harflerden maksat sesli harfler ve "cçrvs" gibi boyları kısa olan harflerdir. Yazı yazarken bu kısa harfleri birbirine eşit ve aynı boyda yazan kimseler ayrıntılara ve intizama dikkat etmeye meraklıdırlar. Böyle yazı yazanın hayattaki basit zevkleri sevdiğini gösterir. Bu şekilde yazı yazanlar gösterişli değildirler ve göze batmazlar. Kılık kıyafetleri göze çarpmadan dikkati çekecek tiptedir. Çalışmaları sistemli hayatları muntazamdır.


KISA HARFLER MUNTAZAM DEĞİLSE: Kısa harfleri kimi büyük kimi küçük olarak gayrı muntazam yazan kimseler asabi ve büyük ihtimal sıhhatsiz kimselerdir. Yaradılıştan asabi mizaçlı olabilecekleri gibi sonradan da bir sinir bozukluğuna da sahip olmaları imkan dahilindedir. Hayatlarından memnun değildirler ve dayanıksız olmaları kuvvetle olasıdır.