İnsan psikolojisi üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki, insandaki varoluş tutkusu, acımasız, sert, başkasına karşı duyarsız ve yıkıcı bir duygudur. Bu duygu hayat yolunun yıpratıcı engellerini aşmak, yıkımlardan sonra ayağa kalkıp yeniden yürümek için gereklidir de. Ancak bu gücü çok kuvvetli ve yoğun hisseden akrep burçlular, onu doğru kullanmaya özen göstermelidirler.

“Ya hep ya hiç” duygusu akrebin bilincinde öylesine hakimdir ki, İspanya’ya çıkarma yapan Tarık bin Ziyad gibi geriye dönüş ümidi bırakmamacasına bütün gemileri yakar. Ancak büyük amaçlar için gerekli olan bu gözü karalık, küçük gündelik şeylere yöneltilirse zararlı olacaktır. Çünkü hayatta her zaman başka alternatifler vardır; bir şeye bu kadar takılmamak gerekir.

Akreplerin bilinci; analitik, sezgisel ve derin bir bilinçtir. Bu sezgisel bilinç kelimelere dökülemeyecek derin manaları hissederek çözümler; hem de tüm acıtıcılığına rağmen... Gerek kendilerinin, gerekse muhataplarının gizlemeye çalıştıkları şeyleri sezmekte üstlerine yoktur. Çünkü Akrepler, bilinçaltının çözümlenmeye muhtaç işaretlerini, -beden dilini, karakterleri...- çok iyi anlarlar, davranışların gerisinde yatan duyguları sezerler. Bu, muhataplarını dedektif gibi incelemelerini sağlar.

Akrebin İlgi Alanları

İnsanların kabiliyetlerini belirleyen pek çok faktör vardır, aileden gelen genetik özellikler, örnek almakla ve eğitimle geliştirilen özellikler gibi. Ancak kişinin mizacını şekillendiren kişisel özellikler de vardır. Bunlar ya çok belirgindir, ya da keşfedilmeyi bekleyen gizli veya baskı altına alınmış özelliklerdir.

Akrepler hayatın gizemini çözmek isterler, bu konuda kimsenin cesaret edemediği deneyimlere ilgi duyarlar. İlgi alanlarından en başta geleni de metafizik ve deruni alanlardır. Birçok Akrep, sırf merak saikiyle de olsa metafizik konulara ilgi gösterir.

Parapsikoloji, hipnoz, astroloji alanları Akrebin yetenek ve ilgisine uygundur. Akrepler bu konularla karakterleri, duygusal ihtiyaçları ve sorunları anlamak için ilgilenirler.

Çok güçlü ve için için ihtiraslı kişilerdir; ama duygularını kontrol edebildikleri zaman bunu hiç belli etmezler. Bu yetenekleri sayesinde güç dengelerinin hassas olduğu ortamlarda çelik gibi sağlam sinirleriyle çok iyi politika yaparlar.

Zaten politika Akrep burcundan olan kişilerin doğal yeteneğidir. Amerikan başkanlarının yarısından çoğu, Türk politikacılarının en uzun ömürlüleri hep Akrep burçludur. Çünkü politika sahnesi, sırlarını saklayabilen, tutkularını uzun süre koruyabilen, dayanıklı ve kontrollü kişilere göredir. Bu alanda en küçük kırılganlık ve zayıflık kişinin politik ömrünü bitiriverir.

Diplomatlık, dedektiflik, müfettişlik ve psikiyatristlik gibi alanlar Akrebin doğal yeteneklerine çok uygundur. Kendisi ne kadar sırcı ise, başkalarının sırlarına nüfuz etme konusunda da o kadar başarılıdır. Akrep burçlu bir yargıç, karmaşık davaları son derece etkili bir şekilde sonuçlandırabilir. Yapı olarak insan kusurlarını sezinleme gücüne sahip olduklarından, akrepler kolay kandırılamazlar.

Akrep; kalıcı iyileşmeler için geçici acıları göze alabilir ve bu konuda ne kendisine ne hastasına acımaz. Çünkü o acının ve yıkımın da hayatın yararlı ve gerekli bir parçası olduğunun net bir şekilde bilincindedir. Bu Akrebi tıp alanlarında başarılı kılar. Bilhassa cesaret ve acımasızlık isteyen büyük operasyonlarda başarılı olabilirler. Herhangi birinin bakmaya bile dayanamayacağı bir işi yapabilirler.

Akrep Burcunun Anlaşabileceği Tipler

Fanatiklik, Akrebin duygularına hakim unsurlardan biridir. Sevdiği kişiye aşırı bağlanması, düşmanlık beslerken aşırı uçlarda duygulara kaçması mümkündür. Oysa severken ve nefret ederken ölçülü olmak gerekir. Peygamberimizin “Birini severken ve nefret ederken ölçülü olun, belki sevdiğiniz kişi daha sonra düşmanınız, nefret ettiğiniz kişi daha sonra dostunuz olabilir” hadisi, Akrep için en önemli hayat dersidir.

Akrep burcu, aslında takındığı maskenin aksine duygusal ve evcimendir. Bu yüzden Başak, Oğlak, Boğa gibi sakin yapılı kişilerle evlenirse çok kolay anlaşır. Bu kişilerin mantıklı yapısı Akrebin yoğun duygularını dengeleyecektir. Akrebin duygusal bağlılık beklentisi Kova, Koç, Yay gibi özgür ruhlu kişilerle olan ilişkisinde sorun olabilir. Ancak Akrepler kendi karakterlerini analiz edip, yüzleşme becerisine de sahip olduklarından aşırı tutkularını dengeleyebilirler. Sabırları sayesinde ilişkilerindeki zorlukları aşabilirler.

Yengeç ve Balıklar Akrep Burcunun sahiplenici karakterinde kendilerini güvende hissederler. Bu karakterler etkilenici olduklarından Akrebin kontrolüne fazla direnemezler. Bazı Akrepler, insan ilişkilerinde soğuktur; çünkü insanlara karşı güvenleri zayıftır. Böyle bir Akrebe; İkizler, Kova veya Terazi burçlu partner ve arkadaşlar çok yardımcı olabilir. Çünkü bu burçlar evlilik, ortaklık, arkadaşlık gibi eşit ilişkilerde çok iyidirler. Ne baskı kurar, ne de bağlılık beklerler. Mesafeli ve demokrattırlar.

Her insan mizacından kaynaklanan kusurları düzelterek mükemmel bir karakter geliştirebilir. Birçok başarılı insan; kendini iyi tanımış, iyi özelliklerini geliştirip kötü özelliklerini yenmiş olanlar arasından çıkar. Bu, onların başarısı kadar mutluluklarına da katkıda bulunur.H.Kübra Ergin