Her davranışın arkasında varlığı belli biçimde algılayan bir bilinç yapısı vardır. Başak bilinci mükemmellik ve kusursuzluk bilincidir. Bir şeyi diğerinden ayıran, kusurlu veya üstün kılan her ayrıntı, başağın dikkatini çekmekte, gözünden kaçmamaktadır.

Buğday başakları biçilince samanıyla tanesi birbirinden ayrılarak farklı sahalarda kullanılır. Başak bilinci de, değerli ile az değerliyi ayırt eden, her şeyi yerinde kullanan bir zihne sahiptir. İşe yaramak ve her şeyi yerinde kullanmak Başağın ayırt edici kabiliyetlerindendir. Bu yüzden düzenli Başak, işe yarama ve verimin uzmanıdır.

Başak burcu son derece uyanık, gayretli ve çalışkan yaratılışlıdır. Aynı zamanda hesabını bilir. Pratiktir ve her işin kolay yolunu geliştirir. Asla kendini hayatın akışına kapıp koyvermez, sürekli aktiftir ve çaba halindedir.

Başak Burcunun İlgi Alanları

Başak kendi dahil tüm varlığı, kusurları açısından ele aldığından, kusursuzluğu elde etmenin yolu olan eğitimle yakından ilgilenir. Gerek kendi eğitim hayatında, gerek eğitim sektöründe çok başarılı olabilir. Her ayrıntıyı yakalar, dikkat çeker; düzeltilmesini sağlar.
Başaklar temiz ve düzgün giyinmeye, ölçülü hareket etmeye önem verirler. Ayrıca hayatları da ölçülü ve kanunidir. Yiyecek içeceklerin neye iyi geldiğini bilir, yerinde kullanırlar. Kendi kendilerinin doktorudurlar.

Sağlık konusu da başağın yetenekleri arasındadır. Bilhassa koruyucu hekimlik Başağın doğal yeteneğidir. Sağlığı bozacak zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya çalışır.

Başaklar çok sabırlı, itinalı ve çalışkan olduklarından el işlemeciliği ve sanatlarında başarılı olurlar. Teknik ressamlık, tasarım mühendisliği gibi işlerde detaylar üzerinde titizlikle çalışabilirler. Ancak zamanlama ve hızlılık gerektiren alanlarda iyi değildirler.
Zihinleri ekonomik planlamalara uygun çalışır. Maliyet düşürme, masrafları kısma ve verimlilik konusunda yeteneklidirler. Başakların mantıklı ve gerçekçi olmaları onları risklerden korur. Moda rüzgarına kapılmazlar, gerçekten değerli olanı ararlar.

Başak Burcu edebiyata ve şiire ilgi duyar. İddialı ve gösterişçi biri olmadığından kitaplar arasında zaman geçirmeyi sever. Çoğu Başağın kendi karalamaları da vardır; ama ortaya koyacak cesaretleri zayıftır. Beğenilmeyeceğinden, eleştirileceğinden korkarlar.
Başaklar gerçekten değerli şeyleri biriktirmeyi de severler. Antika, para veya pul koleksiyonu yapanları vardır. Estetik zevkleri ve cesaretleri desteklerse kendileri de sanat dallarıyla uğraşırlar. Üretken ve işe yarar olmayı isterler. Başaklar, itina ve çalışkanlık gerektiren tüm alanlarda kendilerini gösterebilirler.

Başak, personel yönetimi alanında da iyidir. Tam bir verim uzmanıdır. Biraz hoş görülü olursa kendisini hem çalışanlara hem yöneticilere sevdirebilir.

Fazla mantıklı ve gerçekçi olan Başak, bir çok duygu ve isteği aşırı ve gereksiz bulabilir. Bu özellikleri onun renksiz ve baskıcı görülmesine sebep olabilir; ama isteklerin ve tutkuların mantıkla dengelenmesi konusunda başarılıdır. Her alanda iyi bir akıl hocası olabilir.

Başaklar, bir çalışan olarak her türlü iş yerinde kolay takdir görürler. Çünkü işe yaramaya ve kazançlarını hak etmeye çalışırlar. Ancak ayrıntılar üzerinde fazla durur, huysuzluk yaparlarsa sevilmez, itilirler. Bir Başak çalıştığı yerde sorun yaşarsa bu daha çok insan ilişkilerini yürütememesi yüzünden olur. Daha esnek olmasında yarar vardır.

Başak Burcunun Anlaşabileceği Tipler

Başak Burcu; sorumlu, itinalı, hayatın gerçeklerine ve kurallarına uyum gösteren mantıklı tiplerden hoşlanır. Mesela Boğa, Oğlak ve Yengeç gibi burçlarla pek sıkıntı çekmez. Bu kişilerle olan ortaklık ve evlilik ilişkileri, Başağı maddi yönden de geliştirir.

Ayrıca bu burçlar da Başağın becerikli, işe yarayan ve sorumlu yapısını takdir ederler. Ancak ilişkileri fazlaca mantığa dayanır ve durgundur. Bu ikiliyi renklendirmek ve hareketlendirmek bazen çocuklara düşer.

Başağa göre Koç, Yay ve Aslan gibi hareketli kişiler, mantıksız ve maceracıdır. Hatta bu burçlardan kişiler de Başağı kuralcı ve eleştirici bulurlar. Ancak öte yandan aklına eseni yapan bu burçlarla kuralcı Başak birbirlerini iyi tamamlarlar.

Balık ve Akrep burçlular, Başağa aşırı duygusal ve anlaşılmaz görünürler. Bu dağınık ve dalgın kişilikler Başağın mükemmeliyetçi beklentilerini karşılamakta zorlanırlar; ama zamanla birbirlerine uyum sağlayıp aşırılıklarını dengelemeleri mümkündür.
Terazi, İkizler ve Kovalar başağı pek sevmezler. Çünkü bu burçlar sosyal ilişkilere düşkündür; oysa başak fayda gözetmediği ilişkilere önem vermez. Üstelik Başak, eleştirici yaratılışıyla ilişkilerde soğuk görünür. Ancak tevazu ve yardım severliğini geliştirmiş Başaklar, sağlıklı bir şekilde sosyalleşmeyi başarabilirler. Bu durumda bu burçlarla çok iyi anlaşabilirler.
Başak Burcu iş ilişkilerine özen gösterirken, duygusal ve ahbaplık ilişkilerini geri plana atar. Bu durumda eşinden ve arkadaş çevresinden sık sık sitemler duyabilir. Hayata görev duygusu penceresinden bakmaktan vazgeçebilirse ilişkilerinde daha paylaşımcı ve sıcak olabilir