Terazi bilinci, varlık bilincine karşıdan bakabilen, kendi varlığı konusunda daha ılımlı bir çizgide olmanın bilincidir. Bilgeliğin başladığı noktada; ilkel benlik çabasının daha yüksek gayretler için dengelendiği noktada; adaletin, başkasının hakkına saygının, hoş geçimin başladığı noktadadır Terazi. Bu nokta öyle hassas, öyle kırılgan bir noktadır ki, kişi kendi hakkını ve kendisi olma bilincini nereye kadar savunacak, başkasının hakkına, başkasına karşı duyarlılık bilincini ne derecede uygulayacak bilememektedir. Bu yüzden Terazi kararsızlığı, çekingenliği ve tereddüdü temsil eder.

Terazi tereddüt eder; çünkü uyumu bozmak istememektedir. Çok hassas bir denge ile sağlanacak mükemmel bir ahengin peşindedir o. Çünkü Terazi bilinci; ahengin, kusursuz güzelliğin temeli olma bilincidir.

Terazi uzlaştırıcı ve barışçıdır. Adaleti, her konuda orta yolun güzelliğini tavsiye eder. Aşırılıklardaki, fanatikçe davranışlardaki çirkinliğin; vasattaki, ılımlılıktaki güzelliğin farkındalığı, Terazide zirveye çıkmıştır. Bu yüzden diplomasi, nezaket ve zevk uzmanıdır. Her türlü sanat, ince zevk duygusu isteyen iş ondan sorulur.

Terazi Burcunun İlgi Alanları

Terazi burcu estetik, sanat ve müzikle ilgilidir. Ayrıca bu alanda etkinlik ve yeniliklerin takipçisi olarak medyaya da ilgi duyar. Çalışmasa bile sanat ve medya ile yakından ilgilenecektir. Müzik veya drama kabiliyetine sahip bir Terazi, göze hitap etmeyi de iyi becereceğinden beğenilen bir sanatçı olabilir. Beğenilmeme korkusuyla kendi tarzını belirlemekten çekinmemelidir.

Menajerlik, organizasyon, ajans işlerini sever. Gösteri dünyasına ilgi duyar. Ancak riskli konularda aşırı cesur sayılmaz. Daha çok sorumluluğu yüklenen bir girişimciyle birlikte hareket eder.
Pek çok öğretmenin, özellikle sanat dallarındaki öğretmenlerin Terazi burçlu olduklarını görebilirsiniz. Öğrencilerini sıkmaz, hırpalamaz, görüşlerini empoze etmez; demokrat bir öğretmendir. Hareketli yapısıyla çocuk ve gençlere uyum sağlamakta zorlanmaz.
Teraziler, sosyal yaratılışları nedeniyle insana dair pek çok alana ilgi duyabilirler. İnternette, sosyal aktivitelerde, arkadaş grupları içinde sevilen ve geniş çevre sahibi kişilerdir. Psikoloji, pedagoji gibi alanlarla, daha çok ilişkilerde dengeyi sağlama ve hoş geçinmeyi amaçladıkları için ilgilenirler.

Terazi burcu uzlaşmacı kişiliğiyle takımı bir arada tutma kabiliyetine sahiptir. Zıt görüşlü insanlar arasında ortayı bulur, adaletle konuşur. Olaylara çeşitli yönlerden bakabilme yeteneği, danışmanlık gibi işler için de uygundur.

Teraziler, günümüzde kolaylıkla iş bulabilirler. Çünkü iyi giyimli, nazik, uyumlu kişilikleriyle çalıştıkları iş yerini iyi temsil ederler. Günümüzde iş ilanlarında sıkça bu özelliklere sahip, yani kısaca, prezentabl eleman arandığı görülmekte.

Düzgün fizikleri ve nezaketleri onları vitrinde çok kullanışlı kişiler yapmaktadır. İkna yetenekleri de satış için uygundur. Israrcı davranmaz, müşteriyi bıktırmazlar. Ölçülü tavırlarıyla müşteriyi iyi hissettirirler.

Terazi Burcunun Anlaşabileceği Kişiler

Terazi insanı insan ilişkilerinde oldukça iyidir. Aşırı duygusal veya despot olmadığından her tipte insana uyum sağlar. Ancak kendisinden fazla bağlılık ve sorumluluk beklenmesinden hoşlanmadığı için sorunlar yaşayabilir.

Terazi burcu ilişkilerinde yüz göz olmaktan kaçar, mesafesini koruyarak ilişkisini sürdürmek ister. Bu yüzden İkizler ve Kova burcu gibi ahbap canlısı, fazla duygusal bağ beklemeyen kişilerle rahat bir ilişkisi olur. Ancak maddi-manevi başarı için Teraziye kendisini dengeleyen zıt özellikte kişilerle ilişkiler daha yararlı olacaktır.

Aslında insanın hoşuna gitmeyen ilişkilerde de bazı faydalar vardır. Mesela bir Terazi Boğa, Oğlak ve Başakları kuralcı ve sıkıcı bulur. Ama bu kişilerle birliktelik Terazinin ihmal ettiği sorumlulukların takibini sağlar.

Terazi yumuşak huylu Balık ve Yengeçlerle iyi geçinir. Ama bu kişileri biraz karmaşık ve kaprisli bulur; bağlılık taleplerini ustaca savuşturur.

Birçok zaman ortaklık ve evlilik gibi sorumluluk yükleyen ilişkilerde terazinin partneri Aslan, Yay, Akrep gibi inisiyatif alabilen, dominant kişiliklerden olur. Terazi bu kişilerin cesareti sayesinde kararlarını daha kolay verebilir.

Oğlak ve Koç gibi hırslı kişilikler Terazinin baskı hissetmesine sebep olabilir. Ancak bu ilişkilerin zorluğundan kaçmazsa, zamanla kişiliğini bu baskın karakterlere kabul ettirmeyi öğrenir.

Elbette burçlar insanların ancak mizaçlarını gösterebilir; karakterini ise herkes kendisi kurar. Bir çok başarılı insan; kendini iyi tanımış, iyi özelliklerini geliştirip kötü özelliklerini yenmiş olanlardır. Bu onların başarısı kadar mutluluklarına da katkıda bulunur.F.Kübra Ergin