Evren, matematiksel bir düzenle işleyen dev bir bilgisayar değildir; aksine varlığın özü olan hayat, tüm hesapları alt üst eder.
Mesela matematiksel olarak 1+1 =2’dir. Ama işin içine duygusal varlıklar girince hesaplar karışır. Bazen 1 kedi + 1 fare= 1 kedi eder. Bazen de 1 dişi kedi + 1 erkek kedi = 4 yavruyla birlikte 6 kedi eder.

Bazı kişiler katı matematiksel düzene uygun zekalarıyla hayatın sürprizlerini anlayamazlar; ama Yengeç burçlular asla böyle değildir. Yengeç bilinci; sezgisel, derin ve empatik bir bilinçtir. Bu sezgisel bilinç, kelimelere dökülemeyecek derin manaları hissederek çözümler. Yengeçlerin biraz değişken, hatta çalkantılı olması bundandır, hayatın karmaşıklığından...

Yengeç zekası, kavramlardan ziyade sembolleri ve benzetmeleri kavramaya yatkın, metaforlarla düşünen bir akıldır. Bu kabiliyeti sebebiyle bir bebeğin ağlayışı gibi, çözümlenmeye muhtaç imalı işaretleri empatik bir şekilde hissedebilir. İnsanların beden dilini, tavırlarını çok iyi anlar, duygularını sezer. Bu onu duyarlı, empatik ve merhametli yapar. Gerçekten de bir Yengeç, başkalarının acı ve ihtiyaçlarını hissetme konusunda sanki bir anne gibidir.

Yengeç karakteri sürekli bir şeyler kurar, hayallere dalar. Bazen de olaylara bu kurgularının tesiriyle bakar.

Duygular hayatı daha derinden okumayı sağlasa da, akla nazaran daha değişken ve kontrolü zor olduğundan, hadiseleri oldukları gibi görmeyi zorlaştırabilir. Çünkü hayal gücü devreye girmiş, olayı abartıp süslemiştir. Yengeç burçluların hayal güçlerinin oyunlarına karşı dikkatli olması gerekir.

Yengeç Burcunun İlgi Alanları

Yengeç’ler müşteri ilişkilerinde çok başarılı olabilirler. Çünkü muhataplarına içten bir ilgi gösterir, onların kalplerini kazanırlar. Bilhassa gıda ve hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti elde etmekte çok başarılıdırlar; çünkü insanlara anne şefkati hissettirme kabiliyetleri çok yüksektir.

Yengeçler hangi işi yaparlarsa yapsınlar, fedakarlıklarını katarak, o işe kendilerini vererek yaparlar. Sadık ve özverili birer yardımcıdırlar; hatta kendilerini fazlaca tükettikleri bile olur. Patronlarının ihtiyaçlarını hissederek istenmeden karşılayıvermeleri eşsizdir.

Girişimci bir Yengeç burcu, maddi kaynakları tasarruflu ve bereketli kullanmayı iyi becererek kendi çapında bir servetin sahibi olabilir. Onun nasıl olup da bu kadar üretken olabildiği, birikimlerini nasıl koruyabildiği hayret konusu olur. Gösterişsiz, küçük bir işyerini çok iyi işleyen bir yer haline getirebilirler.
Yengeçler yönetici olma durumunda çalışanlarına karşı oldukça anlayışlıdırlar. Ancak bu durum istismara sebep olabileceği için biraz da katı olmayı öğrenmeleri gerekecektir. Zaten istismar edildiklerini çok iyi sezdiklerinden, birden tavır değiştirmeleri mümkündür.

Hayal gücü ve esneklik gerektiren pek çok iş Yengeç burcuna uyar. Kitlelerin taleplerini hissetme kabiliyetleri nedeniyle reklam, propaganda, imaj makerlik gibi işlerde başarılı olurlar. Psikoloji, pedagoji, ruh hekimliği gibi duyarlılık gerektiren işleri de çok iyi başarırlar.

Yengeç Burcunun Anlaşabileceği Tipler

Yengeç burcu, duygusal ve evcimendir. Bu yüzden Başak, Balık ve Boğa gibi sakin yapılı burçlarla evlenirse, onlarla çok kolay anlaşır. Ancak bu kişilerle olan ilişkisi, maddi verimlilik ve güvenlik sağladığı ölçüde, dışa kapalı, hareketsiz ve renksiz olacaktır.
Yengecin duygusal bağlılıktan kaynaklanan uysallık ve edilgenliği Koç, Yay ve Oğlak gibi dominant karakterlerin kendisini hor görmelerine sebep olabilir. Yengeçler bu burçlarla ilişkilerinde mesafeli olmayı bilirlerse, bu aktif karakterlerden çok yararlanabilirler.

Yengeçlerin bazısında güvenlik ihtiyacı çok yoğundur. Bu tip Yengeçlerin, Akrep ve Aslan burçluların sahiplenici karakterine sığındıkları görülür. Bu ilişkiler, eşitliğin olmadığı hiyerarşik rollerde daha uygundur. Mesela Aslan babaya Yengeç oğul çok uygun olacaktır.

Bazı Yengeçler güvenli evlerinden, ailelerinden veya hayal alemlerinden çıkmak istemez, kendileri olmaya, ayakları üzerinde durmaya çalışmazlar. Böyle bir Yengece İkizler, Kova veya Terazi burçlu partner ve arkadaşlar çok yardımcı olabilir. Çünkü bu burçlar evlilik, ortaklık, arkadaşlık gibi eşit ilişkilerde çok iyidirler. Ne baskı kurar, ne de bağlılık beklerler, mesafeli ve demokrattırlar.

Yengeç burçlular, duygularının tesiriyle değişken davranışlar gösterebilirler. Özellikle duygularını dolaylı, imalı ve suçlayıcı bir şekilde ifade etmeleri ilişkilerinde zorluğa neden olabilir. Muhatapları açıklık ve mantıklılıktan yana kişilerse, ilişkileri daha da zorlaşır. Yengeçler hassasiyetlerini ve beklentilerini gözden geçirip elemeli, bunlardan akılcı ve kabul edilebilir olanları muhataplarına açıkça belirtmelidirler. Bu durumda sıkıntı yaşamazlar.


H.Kübra Ergin