Aslan burcu, üstünlük bilincidir. Bir Aslan, daha üstünü varken daha aşağıya razı olmak istemez. Hele bayağılıktan nefret eder. Güzellikte, kalitede üstünlüğü bir bakışta fark eder. Kabiliyetleri ve başarıları da takdir eder, ödüllendirir. Onu yöneticiliğe kabiliyetli yapan da budur.

Yönetmek; baskın olmayı, muhatabını etki altına almayı gerektirdiğinden çoğu Aslanların davranışları küçümseyicidir. Ancak bu davranış bozukluğu öz güven ve olgunlukla birlikte ortadan kalkar. Arkadaşça ve babacan tavırlarla yönetebilen aslan burçları, çoğu zaman doğuştan sahip oldukları karizmaya olan güvenlerinden ötürü bir hoşgörü ve genişlik geliştirmişlerdir. İşte bu Aslan karakterinin olgun halidir.

Aslan, elinin altındaki her şeyi istediği gibi çekip çevirmek, kısıtlamaya uğramadan özgürce seçimler yapmak ister. Bu yüzden cömertçe ve hatta hovardaca para sarf edebilmeyi, istediği her şeye sahip olabilmeyi gerekli görür.

Esasen elinin altındaki para ve yetki, onun kendini gerçekleştirmesinin basit araçlarından başka bir şey değildir. Kendini geliştirmek ve kendine duyduğu öz güveni sağlamlaştırmak için parlak bir görünüşle kalabalıklar içinden sıyrılıp çıkması gerekmektedir. Ama yüksek değerlerle zenginleşmiş bir Aslan, sivrilip parlamak için değil, sadece hor görülmemek, insanlık onuruna yakışmayan bir pespayeliğe düşmemek için kendine bakar, iyi giyinir.

Aslan Burcunun İlgi Alanları

Bir çok Aslan, sahne dünyasında menajer-organizasyoncu olarak yer alır. Takdir kabiliyeti sayesinde yetenekleri keşfetme gücüne sahiptir. Ayrıca bütünü görme gücü de bu becerileri destekler. Bir organizasyonun tüm parçalarını bir arada yürütür, zamanlama kabiliyeti de çok iyidir.

Sosyal kabiliyetleri, insan ilişkilerinde etkenliği, karizması onu siyaset alanında cesaretlendirir. Ancak siyasetin kirli yüzü olan kulis faaliyetlerini, el etek öpmeyi, sinsiliği pek sevmez. Bu alanlarda haksızlığa uğraması ve hayal kırıklığı yaşaması mümkündür.
Aslan, kendi kabiliyetlerini sergileme konusunda da başarılıdır. Çoğu Aslan burcu sahne sanatlarına kabiliyetlidir. Özellikle drama yeteneği tiyatro, şiir okuma, takdim ve sunuculuk konusunda ona destek verir. Müzik kabiliyetine de sahipse, sahneye hakim, seyirciyi tesir altına alıp sürükleyen bir solist olacaktır. Sahne gerisinde veya koroda olmayı ise tipik bir Aslan hazmedemez. O kendi başına ve sahnede olmayı sever.

Aslan burcu yapmışken en iyisini yapmak, olmuşken en iyisi olmak ister. Bu yüzden işini ciddiye alır. Ancak bir söz vardır, “En iyi, iyinin düşmanıdır.”

“Ya en iyiyi yapamazsam, eleştirilirsem…” korkusu Aslanı denemekten vazgeçirmemelidir. Çünkü en iyiyi başarmak, deneye yanıla mükemmelleşmeye bağlıdır.

Aslanlar işlerinde ve hayatlarında daha çok iyi bilinen, klasik yöntemleri uygularlar. Geleneksel otorite ve hiyerarşi kurumuna uyumlu bir ruh halleri vardır. Bu yüzden bürokrasi ve askerlik gibi kurumsal yapılara kolay uyum gösterirler. Astlarına kendilerini saydırdıkları kadar, kurumsal organizasyona da saygı duyarlar. Körü körüne isyan ettikleri pek görülmez.

Özel sektörde de mesleklerini saygı uyandıran, iyi bilinen alanlardan seçmeyi severler. Ancak işlerine kişisel yorumlarını da cesaretle katarlar. Çoğunlukla kendilerine ait tarzları vardır. Çok aykırı olmayan, ama biraz gösterişli bir tarzdır bu.

Babadan kalma iş, statü ve asalet Aslan burcuna çok uygundur. O bunlara layık olmak için çaba gösterir, bir düzeni sağlamlaştırarak devam ettirir. Hangi iş olursa olsun, anne-babasının işini yürüten Aslanlar kendilerine uygun bir davranış sergilemiş olurlar. Üstelik, büyük şeyleri yönetip çekip çevirmeyi sevdiklerinden belli bir seviyeden hayata başlamak onlara uygun gelir.

Kendi işlerini kuran Aslanlar da vardır. Bunlar da iyi bildikleri işleri yapmak isterler. Belki daha önce çalıştıkları sektörde, belki daha önce çalıştıkları insanlarla hareket ederler. Böyle temkinli ve sağlam adımlarla ilerlemek, Aslan burçlulara çok şey kazandırır. Bunlar onların örnek alınması gereken taraflarıdır.

Aslan Burcu’nun Anlaşabileceği Tipler

Aslan Burcu, net ve aktif yapılı olduğundan kendisi gibi kişilerle, mesela Koç ve Yaylarla iyi anlaşacağını düşünür. Kendilerine güvenen, iyi yaşamayı seven bu karakterler, parlak ve karizmatik bir çift oluştururlar. Ancak büyük bir serveti bile tüketmekte zorlanmazlar. Bu yüzden evlilik, iş ortaklığı gibi beraberliklerde birbirlerini pohpohlamaktan kaçınmalıdırlar.

Boğa, Oğlak ve Başağa göre Aslan, gösterişçi, müsrif bir tiptir. Özellikle bu ikililer evlilik, iş ortaklığı gibi konularda çok sıkıntı çekerler. Ancak bu tutumlu burçlar Aslanı iyi dengelerler. Görevleri ve sorumlulukları takip etmek daha çok bu burçlara düşecektir.
İkizler, Terazi ve Kova’ya göre Aslan, bilgi ve becerisini takdir eden cömert bir dosttur. Çok sosyal bir ikili oluşturabilirler. Bu burçlar Aslan’ın asil ve şık tavırlarından etkilenir. İlişkide kararları Aslan’ın belirlemesi bu burçları pek rahatsız etmeyebilir. Ancak Aslan bu burçları kurnaz ve çıkarcı bulabilir.

Yengeç, Balık ve Akreb’e göre Aslan güven telkin eden ama despot ve anlayışsız bir kişidir. Bu duygusal burçlar Aslan’da karizma ve etkileyicilik bulur, Aslan’ın baskın kişiliğine katlanabilirler. Aslan içinse bu burçlar belirsiz ve anlaşılmazdır.H.Kübra Ergin