İkizler burcu, kelimelerin, fikrin ve iletişimin burcudur. İkizler insanı hızlı çalışan zekasıyla sürekli okuyacak şeyler arar. Olayları okur, insanı okur, bu ikisinde okuduğu kelimelerden varlıktaki düzeni anlamaya çalışır. Fakat içsel düşüncelere dalmak ona göre değildir. Düşüncelerini paylaşmak ister.

İkizler karakteri de konuşkan, fikir alış verişini, tartışmayı ve sohbet etmeyi seven bir mizaçtır. Eski milletler İkizler burcunu hatiplerin ve katiplerin burcu olarak görmüşlerdir. Günümüzde de gazeteci-yazar, spiker ve basın danışmanlarının pek çoğu ikizlerden çıkmaktadır. Hızlı, becerikli, akıllı ve esnek olduğundan zihinsel işlerde iyi bir yardımcıdır.

İkizler karakteri, ileri görüşlülüğün, esnekliğin ve değişikliklere intibak kabiliyetinin gerçek sahibidir. İkizler burcu karakteri, hızlı düşünebilme kabiliyetiyle olayları zihninde hızla ileri götürüp geleceği öngörebilmekte, böylece hazırlıklı ve tedbirli olabilmektedir. Böylelikle geleceğin getireceği sürprizlere karşı avantajlı duruma geçer.

Meraklı ve hareketli yapısı sebebiyle hayatında sürekli değişiklik ve yenilikler isteyen İkizler, bunlara kısa zamanda ayak uydurur. Sabit fikirlilik ve inatçılık nedir bilmeyen İkizler, yeni şartlar karşısında yılgınlığa düşme gibi sıkıntı da çekmez. Her zaman yeni durumların getirdiklerini kolayca kavrar ve hızla intibak eder.
Akılcı ve problem çözme becerisine sahip yapısıyla İkizleri şikayet edip acınırken görmezsiniz. Kendini olaylara bırakmadığı gibi gereksiz tepkiler de göstermez. Bu özellikleriyle örnek insan davranışlarını olgunlaştırması daha kolaydır.

İkizler burcunun ilgi alanları

Çok hırslı ve cesur olanları hariç tutulursa, çoğu ikizler burçlu, aklını ve becerilerini başkalarının girişimlerini yürütmek için kullanır. Bu yüzden onu her düzey yönetimde, danışmanlık faaliyetlerinde, sekreteryada görmek mümkündür. Hızlı ve becerikli olduğundan, herkes için işleri kolaylaştırır. Yalnız yerinde duramayan yapısı sebebiyle rutin ve sıkıcı işleri sevmez. Başkalarını bekletmez, beklemeyi de sevmez.

İkizler insanı iletişimci yapısıyla sosyal organizede önemli rol oynar. Aktif ve girişimci insanların yardımcılığını ve danışmanlığını, pasif ve yönetime muhtaç insanların harekete geçiriciliğini, potansiyellerini kullanıp açığa çıkarıcılığını üstlenir. Menajerlik, organizasyon, ajans işlerini sever. Gösteri dünyasına ilgi duyar.
Pek çok öğretmenin, özellikle matematik ve lisan öğretmenlerinin ikizler burçlu olduklarını görebilirsiniz. Öğrencilerini sıkmaz, hırpalamaz, onlara görüşlerini empoze etmez; demokrat bir öğretmendir. Hareketli yapısıyla çocuk ve gençlere uyum sağlamakta zorlanmaz.

Ticaret hayatına atılmayı düşünürse, çocuk ve gençlere yönelik ürün ve hizmetle ilgili işleri tercih eder. Hızlılığı sayesinde değişken talep ve piyasa koşullarına uyum sağlar.

İkizler burcunun anlaşabileceği kişiler

İkizler insanı genelde insan ilişkilerinde oldukça iyidir. Aşırı duygusal veya despot olmadığından her tipteki insana uyum sağlar. Kendilerinden fazla bağlılık ve uysallık beklenmesine izin vermezler, ama bunu çok sivri bir üsluba başvurmadan belli ederler.
İkizler burcu kendisine iyi bir sohbet arkadaşı arar. Hareketli, kafa dengi, maceracı kişilerden hoşlanır. Ama çoğu zaman kaderine, onu bekleten, sorumluluk yükleyen, eleştiren kişilerle geçinmek zorunluluğu düşer.

Aslında insanın hoşuna gitmeyen ilişkilerde de bazı faydalar vardır. Mesela İkizler burcu Boğa, Oğlak ve Başak burçluları renksiz ve eleştirici bulurlar. Ama bu kişilerle birliktelik İkizlerin ihmal ettiği sıkıcı işlerin yapılması için yararlıdır.

Çok iyi anlaşacağı Koç, Kova, Terazi gibi burçlar ise, arkadaşlık ve ahbaplık için ideal olmasına rağmen, evlilik, ortaklık gibi ilişkilerin sorumluluğunda ikizlere hiç katkı sağlamaz. Çoğu zaman bunlarla olan ilişkilerinde İkizler daha aklı başında ve sorumlu olmak zorunda kalır.

İkizler, Balık ve Yengeç burçlularla ilişkilerinde duygusal talepleri ustaca savuşturur. Onlara bağlılık veremez ama sohbet arkadaşlığı ve dertleşme imkanı verir.

Akrep ve Aslan burçlular çoğu zaman ikizlerden çok yardım görürler. İkizler becerikliliğiyle bu sabit karakterlere iyi birer partner olur. Bu burçların baskıcı tavırlarını da ustalıkla karşılar. Yüz göz olmadan, ilişkisini yıpratmadan sıkıntıları atlatır.
Burçlar insanların ancak mizaçlarını gösterebilir. Bu kusurları tüm insanlar taşımak zorunda değildir. Hayat okulunda sürekli deneyim kazanarak, yaşadıklarımızdan ders alarak güzel bir karakter inşa etmemiz de mümkündür.

Birçok başarılı insan, kendini iyi tanımış, iyi özelliklerini geliştirip, kötü özelliklerini yenmiş olanlardır. Bu, onların başarısı kadar mutluluklarına da katkıda bulunur.H.Kübra Ergin