+ Konu Cevapla
1 den 1´e kadar. Toplam 1 Sayfa bulundu

Yıldızlar ve Gezegenler - Neptün

 Hanımların Yeri Katagorisinde ve  Astroloji & Fallar Forumunda Bulunan  Yıldızlar ve Gezegenler - Neptün Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  CaNDy'S
  Misafir

  Tanımlı

  Gerçekçilikteki boyutumuzu gösteren, hayallerin, rüyaların, tüm değişim ve döngülerin, bilinmeyenin, aşkın, romantizmin, fedakarlıkların uykunun efendisi. Denizlerin Tanrısı Neptün. Gerçek dışı illüzyonları ve fantazileri, drama ve sanatı, ruhsallığı, ilaçları, petrol, kimyevi maddeleri, hapishaneleri, hastahaneleri, sanatı, dini, dansı, şiiri, idealizmi, spiritüalizmi, sanatsal yaratıcılığı hile, aldanma, aldatmayı, dikkatsizliği, dağınıklığı, sınırları aşmayı ve engelleri yıkmayı temsil eder.

  Görünmeyeni, bilinmeyeni, bilinçaltı engelleri, sınırları düşüncelerin engellerini, lenf sistemini, epifiz bezlerini, ayakları yönetir. Neptün'ün güçlü etkilerini alan insanlar; son derece sanatçı karakterlidirler ve müzik, drama, edebiyat, güzel sanatlar, dans, sahne, beyazperde ve tv de büyük başarılar elde edebilirler. Yine tıp ve denizle ilgili alanlarda çalışabilirler.

  Astrolojik olarak, aşkın, sanatın romantizmin duyguların yöneticisi olan Venüs'ün bir oktav büyüğüdür. Güçlü sezgiler, üst bilinç ve ruhsallık etkisi kadar, gerçeklerden uzaklaştıran bir etkisi de vardır. Yol gösterici, koruyucu şans ve mutluluk verme özelliği kadar bizi sorumluluklarımızdan uzaklaştırabilir de.

  Neptün'ün enerjisi çözücüdür, bilinç ve bilinçsizlik, hayal ve gerçek arasındaki sınırları zayıflatan bu enerjiyle çalışmanın yolu, iç sesimize kulak vermektir. Neptün enerjisini olumlu kullanan insanlar (herkesin haritasında bir Neptün'ü vardır ama Balık burcunda planeti veya 12. Evde planeti olanlarla, Neptün'le kişisel planetleri açı yapan insanlar veya köşe evler dediğimiz evlerde yani 1,4,7,10. evlerde Neptün'ü bulunanlar Neptün enerjisini yoğun taşıyan insanlardır.) bu dünyada sezgilerinden, hayal güçlerinden, sanatsal yetenek ve yaratıcılıklarından, ideallerinden faydalanırlar.

  Bu enerjiyi olumlu kullanamayanlar ise; (çoğunlukla Neptün'ün gerilimli açılarına sahip kişiler veya transit esnasında Neptün'den gerilimli açı alanlar -örneğin 1998 yılı içinde Kova burcunun ilk derecelerinde bulunmakta olan Neptün, bu burcun ve diğer burçların ilk derecelerinde kişisel gezegenleri olanlara Boğa, Aslan, Akrep ve haritasına göre bazı Kova burçlarının ilk birkaç gününde doğanlara çözücü enerjisinden göndermektedir.

  Ve bu durumları uzunca bir süre devam edecektir.) Alkol, uyuşturucu ve diğer bağımlılık türleriyle gerçeklerden kaçmaya çalışabilir, hayalperestliğe, olmayacak beklentilere kapılabilir, kendini ve insanları olayları yanlış anlamaya, algılamaya, kanmaya, kandırmaya götürebilir.

  Kurban rolüne düşebilir, hile, skandallara, iftiralara maruz kalabilir, bağımlılıkları nedeniyle kendini tüketen, mutsuz eden ilişkilerini bitiremez ve bazen de ilişkilerinde kullanılır, harcanır. Ruhsal arayışlarından korkmayan, üst bilince erişmeye çabalayanlar ve mistikler için Neptün, Nirvana'dır. Ama daha alt seviyedeki ruhlar, üst bilinçlerinden korkanlar, iç seslerini dinlemeyen veya dinlemek istemeyenler kişiler içinse Neptün; karmaşa, bilinmeyendir, yanılsama ve garipliklerdir, bağımlılıklardır.

  Zamansız ve mekansız olan Neptün, fani olan, dünyevi olan, maddi olan hiç bir şeyi önemsemez ve enerjisiyle tüm bunları çözmeye çabalar. Haritadaki rolü de kişinin bu ruh seviyesine gelmesini sağlamaktır. Engin, yüce, ütopik ve sınırsız olan duygular için uğraşır. Transitlerinde; uyardığı ev ve planetin anlamına göre o güne kadar o alanda oluşturduğumuz yapıyı çözmeye, çalışır belirsizlikler yapar, yaşatır. Hayal ve ideallerimizi gözden geçirtir. Bizi ruhsallığa, duygusallığa, merhamete, aşka, romantizme davet eder.

  Balık burcunun ve 12. Evin yöneticisidir. Yay burcunda ve 9. Evde Yengeç ve 4. Evde güçlü olduğundan etkileri fazlaca hissedilir (burç ve planet açılarına göre) düzenli, pratik, gerçekçi Başak ve yine pratik ve gerçekçi Oğlak (ve doğal olarak 6. Ev ve 10. Evlerde) kısıtlanır, rahatsız olur. Hareketli ve yüzeysel İkizlerde zayıflar.


  NEPTÜN HANGİ BURÇLARDA

  KOÇ BURCUNDA

  Duygusal olarak çabuk etki alır. Benliğinin sürekli müdafaasını yapar. Hayal dünyası çok zengindir. Yaratıcı ve aynı zamanda oldukça yeteneklidir. Soyut kavramları somutlaştırıcı esaslar getirir.

  BOĞA BURCUNDA

  Para, güç, şöhret önemli yer tutar. Artistik, sanatsal, hissedişsel yetenekler fazladır. Yardım, dayanışma ve güven içinde yaşama çabası verir. Geleneklere saygılıdır.

  İKİZLER BURCUNDA

  Akılcı olmasıyla birlikte, sezme ve fantazi yaratma gücü de vardır. Düşüncelerini yazı ve sözsel olarak iyi ifade eder. Çok yönlü düşünür, Bu çok yönlü düşünme kararsızlığa da yol açabilir. Belli konularla kayıtlı kalmaz. Düşünce ve hayal zenginliğini zararlı uçlara kaydırabilir.

  YENGEÇ BURCUNDA

  Çok yumuşak başlı, sakindir. Her şeyi iyi tarafından görür. Olaylara duygusal ve içgüdüsel yaklaşır. Aile bağları önemli, anne, baba kutsaldır. Aşırı sevgi yüzünden aldanması mümkündür. Üretkendir. Gezmeyi sever.

  ASLAN BURCUNDA

  Yaratıcılığı, hayalleri gerçekleştirmeyi, sanatsal gücü verir. Sevgi çok yüksek ve hassas boyuttadır. Koruyucu, umut verici, toplumun duygularını dile getiricidir. Zevklere düşkünlük de verir.

  BAŞAK BURCUNDA

  Saygı, naziklik, kibarlık verir. Hayvan sevgisi güçlüdür. Temiz, sağlıklı bir yaşam esas amaçtır. Pratik mantıksal düşünme ile birlikte önsezi kuvveti verir. İleriye dönük ayrıntılara varan hesaplar yapar ve isabetlidir.

  TERAZİ BURCUNDA

  Sevgi çağı çocuklarıdır. Güzellikler yaratmak ve uyum içinde yaşamak hedeftir. İnsanlar arasında adaleti gözetir. Haksızlığın karşısındadır. idealine ulaşamama ve hayal kırıklığı yaşayabilir.

  AKREP BURCUNDA

  Cinsel fantaziler verir. Sezgi gücü fazladır. Gizli şeyleri ortaya çıkarmada başarılıdır. Bu yüzden acı çekebilir. Büyü, kehanet, fal gibi ilgileri vardır. Dürüsttür. Bir işe girişince onu başarıp başaramayacağım hisseder. Rahatlık veren maddelere mey eder. Eskimiş, zamana uymayan fikirlere karşıdırlar.

  YAY BURCUNDA

  Filozof görüşlü, dinî inançları olan, bunları savunan kişilerdir. İyimserlik, fedakarlık yönleri güçlü, olağanüstü şeylere inanır, hayalleri gerçek gibi kabul ederler. Altıncı hisleri şaşırtıcıdır. Bedensel ve zihinsel güç veren sporları yaparlar. Yeni şeyler hissetmek, bulmak mutlu eder.

  OĞLAK BURCUNDA

  Sakin ama dikkatli, iyi inceleyip isabetli kararlar verebilen bir kuşak olur. Disiplinli, kurallı çalışmaları ile yaşama düzen getirebilirler. Kuşkucu olur ve her şeyi bilmek isterler. Zorluklar karşısında çabuk pes edebilirler. Modası geçmiş kurallara karşı gelirler.

  KOVA BURCUNDA

  Keşifler, icatlar kuşağıdır. Normalde akla gelmeyecek enteresan buluşlara imza atarlar. Modern bilimin sınırlarını zorlar. Hayal dünyalarının zenginliğini yaratıcılıkla değerlendirebilirler. Dostluklara çok değer verirler. İstekler sonsuzdur.

  BALIK BURCUNDA

  Hayal çağı çocuklarıdır. Resim, müzik, dans, bale gibi sanatsal ve artistik zenginlik, yaratıcılık verir. Gizli dünyaları hissedebilmek, kendi iç dünyasını keşfetmek ister. Manevi hissedişleri çok kuvvetlidir. Hassasiyet artar, çabuk kırılma ve umutsuzluğa düşmeler nahoş neticeler getirir.

  NEPTÜN HANGİ EVLERDE

  1. EVDE

  Hassas, çekingen, duygusaldır. Çabuk etki alır ve hemen kabuğuna çekilmeye hazırdır. Fazla baskı altında rahatlık veren maddelere sığınmaya meyleder. Son derece nazik ve kibardır. Kendisine de böyle davranılmasını ister. Hayal gücü ön sezileri kuvvetlidir. Şekillendirme, yaratıcılık, sanatsal veya edebi değeri olabilecek yapıtlar ortaya çıkarabilme yeteneği vardır. Madde ötesi güçlerin etkisinde kalabilir. Kendine acıma ve kendini aldatma görülür.

  2. EVDE

  Tembeldir. Kolay ve hileci yollarla kazanç hayalleri verir. Parayı kazanmada, tutmada, harcamada dengesizlikler yaşar. Genellikle hayal kırıklıkları olur. Para ve maddenin değerim yeterince bilmez. Sezgilerini dinleyerek maddi imkanlar yakalayabilir. Ancak bu konuda dengeli ve istikrarlı değildir. Güçlendirici etkiler varsa zenginlik verir.

  3. EVDE

  Öğrenmenin temelinde, fikirlerin, düşüncelerin özünde sezgi gücü yatar. Edebiyat yönü kuvvetlidir. Hayal gücünün etkisiyle etkili bir konuşmacı olabilir. Telepatik hissedişler vardır. Kardeş, yakın arkadaş, komşular, akrabalarla ilgili aradığını bulamama, yanlış anlama veya yanlış anlaşılmadan doğan sorunlar yaşayabilir.

  4. EVDE

  Aile ilişkilerinde hassasiyet, çabuk etkilenme, istediği ortamı yaratmada zorluklar olur. Derin duygusal bağlılık ihtiyacı, hayallere kapılma yüzünden tatminsizlik ve yalnızlık korkusunu yaratabilir. Annelik yapma duygusu çok fazladır. İçe dönük, sır dolu kapalı bir kutu gibidir. Aile baskıları sorunlar yaratır. Küçük yaşta terk edilebilir. Doğa içinde, deniz kenarında yaşamak zevk verir.

  5. EVDE

  Yetenekli, yaratıcıdır ama bunları doğru olarak kullanmakta zorlanır. Edebiyat, sanat, müzik, tiyatro, sahne alanları ilgisini çeker. Aşırı hayaller, boş umutlar peşinde koşarak düş kırıklığına uğrama ihtimali de vardır. Her şeyi yapabileceğini hisseder, hayalinde yapar ama ortaya genellikle bir şey çıkmaz.

  Derin duygusal sevgi ihtiyacı onu bu konuda aldatabilir. Uygun olmadığı halde sevdiğim sanarak yanlış ilişkilere girebilir. Çocuklar konusunda aşırı hassastır. Bu durum problemlere neden olur. İstenmeyen bir çocuk olabilir veya kendi çocuklarını reddedebilir.

  6. EVDE

  Birlikte yaşanılan kimselerden çeşitli zararlar gelir. Çalışma hayatı sorunlu olur. Genellikle doğru kimseleri seçmede isabetli karar verilmez. Çok mükemmel olma isteği ters tepebilir. Aradığını bulamama başarısızlığa neden olur. Sağlık konusunda endişe verir. Yersiz korkular, hastalanma endişesi, hastalık hastası olmaya yol açabilir. Sert etkiler varsa gerçek sağlık sorunları verir. Evcil hayvanlara sevgi ve koruma duygusu kuvvetlidir.

  7. EVDE

  Evlilik konusunda idealler, beklentiler, hayaller gerçeklere uymaz. Beğenilen kişi hayaldekine uydurulmaya çalışılır ki bu da zaman içinde sorunlar yaratır. Ortaklık, işbirliği yapılan kişilerden hatta eşten düşmanlık gelebilir. Bu evdeki Neptün kişinin bağlılıklardan sıkıntı duymasına yol açar.

  8. EVDE

  Yaşam, ölüm, bilinmeyen esrarlı konular ilgi çeker. Görünmeyen varlıklar ve güçlerle görüşme, ilişki kurabilme isteği verir. Ölüm korkusu zaman zaman rahatsız edici olabilir. Para ve madde konusunda zararlar getirir. Para başkaları tarafından çarçur edilir. Miras veya başka türlü hak edilen gelirlerin ele geçmesinde çeşitli sorunlar çıkar. Evliliğin seks yönü sorunlu olur. Gerçek dışı fantaziler yaşatır. Falcılık, madde ötesi güçleri kullanabilme becerisi görülür.

  9. EVDE

  Sezgi gücü, altıncı hissi çok kuvvetlidir. Olacak şeyleri doğru olarak önceden hisseder. Çok rüya görülür ve rüyalar çıkar. Geleceği görebilme yeteneği vardır. Felsefe, madde ötesi konulara ilgi ve bu alanlarda değişik görüşler verir. Çeşitli dinlen araştırma, deneme, hissetme isteği vardır. Fanatik eğilimler zararlı boyutlara varabilir. Seyahatlerle ilgili planlar, tasarımlar umulduğu gibi çıkmaz. Duygusal kökenli, isteklere ters düşmeden aile geçimsizlikleri yaşanır. İntihar eğilimi görülür.

  10. EVDE

  İş konularında aksilikler, aradığını bulamama, arzu ettiğine asla ulaşamama gibi durumlar yaşanır. Yapılan iş genellikle arzu edilen iş değildir. Bu yüzden çalışma hayatı sıkıcı olur. Şaşırtıcı, aldatıcı çeşitli etkilerle, yolunda giden işler aniden karışıverir. Yetenekleri ortaya çıkarabilmede genellikle çok zorlanılır. İyi etkiler varsa hayalini gerçekleştirerek ün ve basan getirir.

  11. EVDE

  Arkadaşlık, dostluk, başkalarının ihtiyaçlarına cevap verebilme çok önemlidir. Yumuşak, sevecen, her yönden eli açıktır. Ama genellikle hayırsız kişiler dost gibi görünür. Kötü arkadaşlar, kötü yola düşme tehlikesi vardır. Hayal kırıklıkları verir. Umutlar, arzular hep havada kalır, gerçekleşmez. Grup çalışmaları, çeşitli kuruluşlar, ruhsal bağlılık gerektiren çalışmalar ilgi çekici gelir.

  12. EVDE

  Bilinçaltı, iç dünyası çok zengin ve geniştir. Gizlilikleri keşfetmek, kendini anlamak, tanımak, ruhsal yapıları çözebilmek yaşamın hedefleridir. Ruh doktoru özellikleri verir. Dinsel, inançsal eğilimleri kuvvetlidir.

  Renkli hayaller yaratıcılığı destekler. Rüyaları gerçekleşir. Sezgileri doğru çıkar. Aşırı hassasiyet kuruntulara, korkulara yol açabileceğinden melankolik eğilimler olabilir. Kendine acıma hatta intihar eğilimi verir. Dalgınlık yüzünden çeşitli sorunları olur.
  Konu CaNDy'S tarafından (10-03-2007 Saat 23:10 ) de değistirilmistir.

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Yıldızlar ve Gezegenler - Venüs
  By CaNDy'S in forum Astroloji & Fallar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-20-2008, 10:00
 2. Yıldızlar ve Gezegenler - Ay
  By CaNDy'S in forum Astroloji & Fallar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09-03-2007, 00:24
 3. Yıldızlar ve Gezegenler - Uranüs
  By CaNDy'S in forum Astroloji & Fallar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-03-2007, 00:16
 4. Yıldızlar ve Gezegenler - Satürn
  By CaNDy'S in forum Astroloji & Fallar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-03-2007, 00:14
 5. Yıldızlar ve Gezegenler - Jüpiter
  By CaNDy'S in forum Astroloji & Fallar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-03-2007, 00:11

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375