Her şeklin içine 1’den 9’a kadar olan rakamlar yerleştirilecektir. Üçgenin içine ona komşu olan şekillerin içerdiği rakamların çarpımının soldan ilk rakamı yazılacak, karenin içine ona komşu olan şekillerin içerdiği rakamların çarpımının sağdan ilk rakamı yazılacak, beşgenin içine ona komşu olan şekillerin içerdiği rakamların toplamının soldan ilk rakamı yazılacak, altıgenin içine ona komşu olan şekillerin içerdiği rakamların toplamını sağdan ilk rakamı yazılacaktır. Dairelerin içine yazılacak rakam için herhangi bir sınırlama yoktur. (1’den 9’a kadar olan rakamların her biri sadece bir kere kullanılabilecektir.)