Bugün okudum ve paylaşmak istedim. Tamamını almıyorum. Tamamını okumak isteyen için konunun sonuna link ekledim.
Teşekkürler..
Oldukça ilgi çekicidir ki; Sevr Antlaşması görüşmelerine doğu illerimizde özerk Kürdistan kurulması maddesi de eklenir.

Tam bu sırada, İngiliz Muhibleri Cemiyeti üyesi olan ve birtakım cahil ve kasıtlı "aydın"ların Said Nursi ile karıştırdığı Said Molla'nın da aralarında bulunduğu bazı kişiler tarafından Kürt Teali Cemiyeti kurulur.Ve Sevr'de Kürt Şefik Paşa ile Ermenilerin temsilcisi Bogos Nubar arasında, İngiltere himayesinde sınırları Afganistan'a kadar uzanacak bir Kürt devleti kurulması üzerinde anlaşılır.Bediüzzaman Said Nursi, Sebilürreşad'da buna şu çok önemli tepkiyi verir:"Bogos Nubar ile Şerif Paşa arasında akdedilen mukaveleye en kesin ve susturucu cevap, Doğu'daki Kürt aşiretleri reisleri tarafından çekilen telgraflardır. Kürtler, İslâm topluluğundan ayrılmaya asla tahammül edemezler. Aksini iddia edenler, Kürtler adına konuşma selâhiyetine sahip olmayan birkaç art niyetli kişiden ibarettir... Ermeniler, nüfuslarının azlığı sebebiyle Doğu Anadolu'da hâkimiyet iddiasında bulunamayacaklarını anladılar. Maksatlarına Şerif Paşa'yı âlet etmek istiyorlar. Onların maksadı, Kürtleri aldatmaktır. İleride ilim ve irfan açısından kendilerinden aşağı oldukları bahanesiyle Kürtleri kendilerine tâbi kılacaklardır. Aklı başında hiçbir Kürt buna rıza gösteremez. Kürtler, her şeyden önce Müslümandır. Ermenilerle aynı ırktan olup olmadıkları onları hiç mi hiç meşgul etmez. İslâm, ırkçılığı kökten reddeder. Kürtler, yabancı himayesinde bir özerkliği kabul etmektense ölümü tercih ederler. Kürtlerin ilerlemesini düşünmek, Devlet-i Âliye'ye aittir, Bogos Nubar'la Şerif Paşa'ya değil."

Bu bir köşe yazısıdır. Sadece baş kısmını aldım. Tamamını okumak isteyenler için link veriyorum: Yazarlar - ALİ ÜNAL - Büyük devlet olma ve açılım