*aşağıdaki küpküçücük harflerle kelime oluştur.
*etlkeikr-elektrik
*arfe-fare
*olbna-balon
*ögz-göz
*nçtaa-çanta
bulmaca -3
ingiliceni geliştirdim mi diyorsun? şimdi belli olacak. kelime haznen oyunu başlasın.
bu oyunda ilk başta verilmiş karışık harflerden ingilizce kelimeyi oluşturup yanda 2. sıradaki harflerle türkçe kelimeyi oluşturup birbirinin eşini bul.
level-1
elbıgmu-ebliçak-belgium(ı değil i)-belçika
ibdr-ukş-bird-kuş
alppe-leam-apple-elma
arpitco-kyaısı-apricot-kayısı
yee-ögz-eye-göz
level-2 fınal level
alobatrroy-larbovutraa-laboratory-laboratuvar
alderd-emrdvine-ladder-merdiven
ecnlkcae-greadnkklı,kloey-necklace-gerdanlık,kolye
taehear-ğöternme-teacher(1 harf unutmussun)-öğretmen
ttoorubhs-şdi ıfraçıs-toothbrush-dişfırçası
owfl-uktr,wolf-kurt