İnsanlığın varoluşundan bu yana evin reisi olan erkekler, ailesini geçindirmekle yükümlü olmuşlardır. Önceleri avcılıkla uğraşan erkekler, sonraları çıkar çatışmalarının ortaya çıkmasıyla küçük guruplar halinde savaşlara katılmaya başladılar. Artık aileyi geçindirmenin yanı sıra oluşturdukları toplumunda gerekliliklerine uymak zorundaydılar.
Avcılıktan askerliğe geçen bu süreçte erkekler tüm zor işleri de yapmak zorunda kalmışlardı. Kadınlar çocuk yapıp, büyüterek aileyi bir arada tutarken, erkeğin görevi aileyi korumak olmuştu. O yüzdendir ki askerlik bir erkek mesleği olarak kalmıştır.
Büyük imparatorlukların ortaya çıkmasıyla sömürgecilikte tüm dünyaya yayılmıştır. Sömürgeci toplumların büyük deniz güçlerine ihtiyaçları oluyordu. Bu deniz gücünü sağlayanlarda yine erkeklerdi. İşte o yüzdendir ki yüzyıllardır denizcilik mesleği erkek mesleği olarak görülmüştür.
İnsanların aileden, topluma geçişiyle oluşturulan şehirlerin kurulmasında yine erkek işçiler çalışmışlardır. Büyük kalelerin kurulması görevini üstlenen erkekler böylece ailelerine de güvenli bir sığınak oluşturuyorlardı.
Sanayi devrimi ile büyük fabrikaların ortaya çıkışı erkek işçiye olan talebi de artırmıştı.Büyük yapılı mekanik makineleri kullanabilecek güçlü insanlara ihtiyaç vardı.Bu görevi de erkekler üstlenmişlerdi.
Günümüze geldiğimizde inşaattan, madenciliğe pek çok sektörde hala erkek egemenliği vardır. Erkek mesleklerinin başında mühendislik, madencilik, tamircilik, inşaatcılık, askerlik ve denizcilik gelmektedir.
Erkekler günümüzde bayanlarla özdeşleşmiş meslekleri de yapmaktadırlar. Hemşirelik, host ve aşçılık bunlardandır.
Erkeklerin aşçılık da bu kadar iyi olmaları ise şaşırtıcıdır. Yüzyıllardır dikkat gerektiren meslekleri yapmış olan erkeklerin el becerisi gerektiren bir mesleğe olan bu yatkınlıkları da gösterdikleri dikkate bağlanabilir.
Sonuç olarak nerede zor ve dikkat gerektiren bir meslek varsa orada erkekler vardır.