Maçoluk kelimesi veya Maşizm deyimi, masculine ve fascizm sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiştir. Erkeğin toplumsal duruşu(veya cinsi) ile kadına egemen olduğu ve efendilik gibi ayrıcalıklar taşıması gerektiğini düşünen bir akım olarak ön plana çıkıyor.
Maçolar kadınlar üzerinde erkek egemenliğini kurmak için davranışlarda bulunan, aynı zamanda faşist yönelimli erkeklerin zihniyetine dayanır.Bu zihniyeti ortaya koyan erkeklere ise maço denir. Biraz daha açarsak aşırı erkeksi, sahiplenmeyi abartan ve baskın erkek demektir.
Amerika’da yapılan bir araştırmada maço olarak nitelendirilen erkeklerde kadınlık hormonunun fazla olduğunu ortaya koymuştur.
Maçoluk Türk erkeğinin genetik yapısına işlemiş bir zihniyettir.Kendilerini sözünün eri olarak niteleyen bu erkekler, yeri geldiği zaman da içlerindeki çocuğu ortaya çıkarmala övünürler.
Kadınlar tarafından maçoluk, kıroluk olarak da tanımlanmaktadır. Oysa ki kıroluk, bilerek veya bilmeyerek görgü kurallarına uymayan davranışlar sergilemektir.
Maçolar çerçevesinde birlikte olduğu kadınların bütün sosyal davranışları üzerinde kontrol hakkı olduklarını düşünürler. Kadınları kısıtlarlar.Sözlerinden çıkmamaları için ellerinden geleni yaparlar.
Can Dündar bir yazısında “İyi bir Kadirist, “Ben” demez, “Biz” diye konuşurdu.
Mesela Hülya Avşar “Türkiye’de jön yok” mu dedi, İnanır bunu şöyle yanıtlıyordu:
“Hülya’yı severiz. Onu da aldık getirdik, sinemanın içine soktuk. Şimdi bizi konuşturmasın.”
‘Biz’ dediği kendisiydi aslında; kibarlığından öyle konuşuyordu.
Ancak ‘Kadiristler’ o ‘Biz’de kendilerini de kucaklayan bir ‘kitle ruhu’ buldular ve “Kadir Abi, bizim yerimize de konuş” diye haykırdılar.
Ne yalan söylemeli; buna ihtiyaçları da vardı.
Çünkü pala bıyıkları, şahin bakışları, tespih, künye, yumurta topuktan aksesuarıyla asırlarca evinin ve toplumunun tek hakimi durumunda bulunan Türk erkeği ‘80′lerden bu yana süngüsünü düşürmüştü.
İşsiz güçsüz kalıp eve para götüremez hale gelince karısına kızına söz geçiremez olmuştu. Diklenecek olsa “Kirayı ben ödüyorum” cevabını alıyordu.
Dahası, örgütlenen kadınlar haklarını arar, ezikliklerinin hesabını sorar hale gelmişlerdi.
‘Maço’, bıyığını kesti ve dövüşerek çekilmeyi seçti.“ demiştir.
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de kadınların büyük bir çoğunluğu maço erkeklerden hoşlanmaktadırlar. Bunun bir nedeni de ananelerinden gördükleri davranışlardır. Baskıcı bir toplumda yaşayan kadınlar her ne kadar “kibar ve saygılı” erkeklerden hoşlandıklarını belirtseler de, bunun tam aksi davranışlar göstermektedirler. İşte o yüzdendir ki kadınlar oldukça maçoluk da olacaktır.