Ağ Güvenliği - Püf Noktaları

Ağ Güvenlik Duvarı Çözümü Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ağ güvenlik duvarı (network firewall), kurumun ağı ile dış ağlar arasında bir geçit olarak görev yapan ve internet bağlantısında kurumun karşılaşabileceği sorunları çözmek üzere tasarlanan çözümlerdir. Bu çözümler yazılım veya donanımla yazılımın entegrasyonu şeklinde olabilir.

Güvenlik duvarı çözümü açık sistemler üzerinde bedava dağıtılan modüllerle sağlanabileceği gibi, fiyatları sundukları servislerle orantılı olarak artan ticari ürünlerle de sağlanabilir. Bu bildiride bu tür çözümlerin tanımları yapılmış ve güvenlik duvarı çözümü seçerken dikkat edilmesi gerekenler belirtilmiştir.

SORUNLAR

Internet bağlantısında bir kurumun karşılaşabileceği sorunlar aşağıdaki gibidir [1]:

Dış dünyadan kurum ağına (içeriye) yapılacak saldırılar.

Internette dolaşırken kullanıcı bilgisayarına, bilgisayardan da sisteme virüs bulaşması.

İmesh, edonkey, overnet gibi programlarla dosya paylaşımının yapılması ve bandgenişliğinin (internet veriyolu kapasitesinin) maksadı dışında kullanılması.

Internette özellikle vakit kaybettirici bazı sitelere ulaşımın kurum içerisinde, kurum zamanında (mesai saatlerinde) yapılması.

İçeriden yetkisiz kişilerin dışarıya bilgi göndermesi.

Yetkisiz kullanıcıların Internette gezinmesi.

GÜVENLİK DUVARI ve BİLEŞENLERİ

Güvenlik duvarı, bir sistemin özel bölümlerini halka açık (public) bölümlerden ayıran, kullanıcıların ancak kendilerine tanınan haklar düzeyinde sistemden yararlanmasını sağlayan çözümlerdir. Güvenlik duvarı belirli bir makinayı denetlemek için o makina üzerine (host-based) kurulabileceği gibi, bir bilgisayar ağını denetlemek için de kurulabilir. Bu bildiride ağ güvenliğini sağlamak üzere kullanılan ağ güvenlik duvarı çözümleri üzerinde durulmuştur.Ağ güvenlik duvarı, içeride birbirlerine güvenen, az korumalı makinaların olduğu bir kurum ağı ile dış ağlar (Internet) arasına yerleştirilir ve aradaki fiziksel bağlantı yalnızca güvenlik duvarı tarafından sağlanır. Güvenlik duvarları salt dış saldırılara karşı sistemi korumakla kalmaz, performans arttırıcı ve izin politikası uygulayıcı amaçlar için de kullanılırlar. Yukarıda belirtilen sorunları çözmek için bir antivirüs sunucusu veya web adresi denetleyicisi sunucusu ile ortak olarak çalışabilirler. Ağ güvenlik duvarı, yazılım veya donanımla yazılımın entegre olduğu çözümler şeklinde olabilir.

Bir güvenlik duvarı çözümünde verilebilecek servislere örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:

NAT (Network Address Translation): İç ağda internete çıkamayacak özel ip şemaları (10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16 vb) tanımlanır ve dış bağlantılarda NAT sunucusunun reel ip’si kullanılarak iç ağ konusunda saldırganın bilgi sağlaması engellenir. Güvenlik için artıları olmakla beraber, NAT çoğunlukla adres yönetimi için kullanılmaktadır.

Paket Filtreleme: En basit güvenlik duvarıdır. Router, modem gibi cihazlarla birlikte gelir. Erişim listelerinin (access list) kullandıkları yöntemdir. Bu yöntemle güvenlik duvarından geçen her üçüncü seviye (IP, IPX ..vb) paketine bakılır ve ancak belli şartlara uyarsa bu paketin geçişine izin verilir. Paket filtreleme, güvenlik duvarının her fiziksel bağlantısı üzerinde ayrı ayrı ve yöne bağlı (dışarıya çıkış, içeriye giriş) olarak uygulanabilir. Uygulamaların bağlantı için kullandıkları portlar (icq, imesh ..vb portları) baz alınarak hangi ağların veya kişilerin ne zaman bu uygulamalarla bağlantı kurabileceği belirlenebilir. Paket filtrelemede birim zamanda tek bir pakete bakıldığı ve önceki paketler hakkında bir bilgiye sahip olunmadığı için bu yöntemin çeşitli zayıflıkları bulunmaktadır [2].

Dinamik (Stateful) Filtreleme: Paket filtrelemeden farkı, paketin sırf protokolüne bakarak karar verilmesi yerine, güvenlik duvarının bir bağlantıyı hangi tarafın başlattığını takip etmesi ve çift yönlü paket geçişlerine buna göre karar vermesidir. Her bağlantı için durum bilgisi tablolarda tutulduğu için paket filtrelemedeki zayıflıklar bulunmamaktadır. Dezavantajı ise dinamik filtrelemenin çok daha fazla işlemci gücüne ve belleğe ihtiyaç duymasıdır. Özellikle bağlantı(connection) sayısı arttıkça işlem ihtiyacı da artacaktır[2]. Paket filtreleme yerine dinamik filtreleme tercih edilmelidir.

DMZ (Silahtan Arındırılmış Bölge): Dış dünyaya hizmet verecek sunucular buraya yerleştirilmektedir. Özellikle iç ağda NAT uygulaması yapılıyorsa dış dünyaya hizmet veren cihazlar reel ip’lerle burada konumlandırılacaklardır.

Proxy: Proxy bir bağlantı uygulamasında araya giren ve bağlantıyı istemci (client) için kendisi gerçekleştiren bir servistir. Proxy’nin kullanımı, uygulama temelli (application-level) güvenlik duvarı olarak da adlandırılabilir. Bu tür bir uygulama aynı zamanda şu amaçlar için kullanılabilir:

o Kimlerin bu servisleri kullanacağını belirlemek

o Performans amaçlı olarak özellikle aynı isteklerin bir defaya indirgeyerek bağlantı sayısını azaltmak ve bandgenişliğinin daha etkin kullanılmasını sağlamak.Anti-Virus çözümleri: HTTP, FTP ve SMTP trafiğini üzerinden geçirerek virüs taramasını yapmayı ve kullanıcıya gelmeden önce virüslerden temizlemeyi hedefleyen sistemlerdir.

İçerik Filtreleme (content filtering): Çeşitli yazılımlarla ulaşılmak istenen web sayfalarını, gelen e-posta’ları filtrelemeye yarayan sistemlerdir.

VPN: Ortak kullanıma açık veri ağları (public data network) üzerinden kurum ağına bağlantıların daha güvenilir olması için VPN kullanılmaktadır. İletilen bilgilerin şifrelenerek gönderilmesi esas olarak alınır. Public/Private anahtar kullanımı ile sağlanır.

Saldırı Tespiti (ID): Şüpheli olayları ve saldırıları tespit etmeyi hedefleyen bir servistir. Saldırı tespit sistemleri(IDS), şüpheli durumlarda e-posta veya çağrı cihazı gibi yöntemlerle sistem yöneticisini haberdar edebilmektedir.

Loglama ve Raporlama: Kayıtlama (log) ve etkinlik raporları birçok güvenlik duvarı tarafından sağlanmaktadır. Bu kayıtlar çok detaylı ve çok fazla veri içerebilmektedir. Bazı güvenlik duvarları bu logların incelenmesini kolaylaştırmak için çeşitli analiz ve raporlama servisleri sunmaktadır. Kayıtlar sistemlerin zayıflıklarının ve saldırıların belirlenmesinde işe yaramaktadır.

İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ (ANALİZ)

Bir ağ için güvenlik duvarı çözümüne gidilirken ihtiyaçlar belirlenmeli ve ağdaki hangi alanların daha çok güvenliğinin sağlanılması gerektiği tespit edilmelidir. Ağ yöneticisi güvenlik duvarını seçmeden önce iç ağında bulunan (alt) ağları listelemeli, güvenlik matriksi (security matrix) oluşturarak hangi ağların hangi ağlara ve sunuculara ulaşacağını ve ne tür haklar tanınacağını belirlemelidir. Buna göre bir alt ağı güvenlik duvarının bir bacağına (ağ arabirimine) alıp almamaya da karar verilebilmektedir. MRTG ve Saldırı Tespit Sistemleri (IDS) gibi çözümlerle ağ takip edilmeli ve ağın belirli noktalarından geçen tafik, trafiğin cinsi ve bağlantı sayısı ölçülmelidir. Kurum böylece ağdaki veri akışı hakkında bilgi edinebilecektir. Analiz süreci tabii ki burada özetlendiği kadar basit değildir. Her türlü verinin analitik methodlarla incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. Mümkünse profesyonel bir destekten yararlanılmalıdır.

YAZILIM VE DONANIM ÇÖZÜMLERİ

Güvenlik duvarı çözümü yazılım veya donanımla yazılımın entegre olduğu sistemler şeklinde olabilmektedir. Bu tür çözümlerin birbirine çeşitli artıları ve eksileri bulunmaktadır.

İşletim Sistemi Üzerinde Çalışan Çözümler:

İşletim sistemi üzerinde çalışan çözümlerin artıları aşağıdaki gibidir:

Çok detaylı raporlamalar alınabilir.

İnce detaylara kadar kullanıcıları ayrıştırmak ve takip etmek mümkündür.

Bu tür sistemlerin üzerinde çalıştığı işletim sisteminin açıkları en büyük eksiğidir. Burda şu da belirtilmelidir ki bu işletim sistemleri genelde öz (core) olarak kurulduklarından üzerlerindeki servisler kısıtlıdır. Güvenlik duvarları da üzerlerinde çalıştıkları işletim sistemlerinin bazı açıklarını kapatırlar. İşletim sistemi üzerinde çalışan sistemlerin eksileri olarak aşağıdakileri belirtmek mümkündür:

Bakım Problemleri: Güvenlik duvarının üzerinde çalıştığı işletim sisteminin de ayrıca bakımı gerekecektir.

Kurulum: İşletim sisteminin doğru kurulması gereklidir. Gerekmeyen servislerin kaldırılması ve bazı yamaların (patch) uygulanması gerekmektedir. Kurulum süresi, kutu çözümlerine göre daha uzun sürmektedir.

İşletim Sisteminin Güvenliği: Güvenlik duvarının üzerinde kurulduğu işletim sisteminin öncelikle güvenliği sağlanmalıdır. İşletim sistemini seçerken o sistemle birlikte gelen güvenlik açıkları ve zayıflıkları araştırılmalı ve çeşitli ayarlamalarla güvenliğin sağlanabileceği sistemler seçilmelidir.

Kutu (Donanım) Çözümleri:

Kutu çözümleri kullanıldıkları yerin özelliğine göre ikiye ayrılabilir:

Küçük kutu çözümleri: Bunların üzerinde genellikle Ev/Küçük İşletmeler (Home/Small Bussiness) çözümleri çalışır ve bu sınıftaki ürünlerin üzerindeki yazılımlar işlev ve genişletilebilirlik açısından kısıtlı sürümlerdir. Genellikle donanımsal genişletilebilirlikleri yoktur.

Performans kutuları: Bunların üzerinde (100+ kullanıcı) kurumsal sürümler çalışır ve bunlar İşletim Sistemi üzerinde çalışan sürümlerle aynıdır. Ana fark, bu donanımların sözkonusu yazılım için ayarlanmış (tune) edilmiş özerk (proprietary) donanımlar olmasıdır. Bu nedenle aynı koşullardaki işletim sistemi tabanlı versiyonlardan daha performanslı çalışmaktadırlar.

Kutu çözümlerin artıları aşağıdaki gibidir:

Uygulama için özel geliştirilmiş entegre devrelere (ASIC) sahip olduklarından daha yüksek performans elde edilebilmektedir.

Genelde en kötü saldırılarda dahi cihazı kapatıp açınca yeniden çalışmaya devam ederler.

Versiyon yükseltmeleri (upgrade) diğer sistemlere göre daha çabuk yapılır.

Hizmet dışı kalma süreleri (downtime) azdır.

İşletim sistemleri bilinmediğinden (Genelde UNIX türevleridir) ve az kullanıldığından açıkları fazla bilinmez.

Kutu çözümlerin eksileri aşağıdaki gibidir:

Yazılabilecek kurallar cihazın versiyonu ve kapasitesi ile sınırlıdır.

Küçük kutu çözümlerinin donanımsal genişletilebilirlik özellikleri yoktur. Daha güçlü bir cihaz için büyük olasılıkla bir üst versiyonun alınması gerekecektir.

Performans kutularında ise işlemci ve bellek terfileri zor ve pahalıdır.

Raporlamaları genelde çok sınırlıdır.

Özellikle küçük kutu çözümlerinde, değişik saldırılara karşı yeni çözümler çok çabuk çıkmaz.

Versiyon yükseltmeleri (upgrade) mutlaka açılıp kapanma gerektir.

Performans kutuları işletim sistemi üzerinde çalışan çözümlerden daha pahalıya mal olabilmektedir.

ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA

Ürünler hakkında internet üzerinden bilgi alınabilecek kaynak grupları aşağıda sıralanmıştır [4]:

Haber Grupları: Bu konudaki haber gruplarına adresinden ulaşıp gerekli aramalar yapılabilir. Ana haber grubu comp.security.firewalls ‘dır.

Web Sayfaları: İnternet üzerinde birçok sitede güvenlik duvarları ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

Test sonuçları yayınlayan siteler: “Data Communications”, “InfoSecurity News” ve “Network World” gibi magazinler periyodik olarak güvenlik duvarlarını çeşitli kriterlere göre test etmektedirler. Güvenlik duvarı karşılaştırma tablosu örneği için bakınız [5].

o Coast Araştırma Enstitüsünün güvenlik duvarı ile ilgili sayfaları için bakınız [6].

o Çeşitli güvenlik duvarı ürünleri ve adresleri için bakınız [7].

o Çokça sorulan sorular (FAQ) için bakınız [8].

Eğer ticari bir ürün alınacaksa mümkünse teknik bir yetkili tarafından ürünün sunumu yapılmalı ve ürünün yetenekleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşılmaya çalışılmalıdır.

SEÇİM SIRASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKENLER

Güvenlik duvarı çözümünde kullanılacak ürünleri (yazılım veya donanım) seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır:

Güvenlik Alanında Deneyim

Verilecek Servisler

Performans

Ölçeklenebilirlik

Kullanım ve Konfigürasyon Kolaylığı

Maliyet

Teknik Destek

Güvenlik Alanında Deneyim:

Ürünü geliştiren firmanın veya güvenlik çözümünü sunan firmanın ne kadar süredir bu konuyla uğraştığı ve bu konudaki deneyimi önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünün hangi kurumlarda kullanıldığı (bu gizli tutulması istenebilir) veya kaç değişik kurumda kullanıldığı da önemlidir.

Verilecek Servisler:

Verilecek servisler ve dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

Saldırı engelleme: Ürünün hangi saldırıları nasıl engellediği de seçim aşamasında önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dinamik (Stateful) Filtreleme: Dinamik filtrelemede takip edilen verinin zenginliği ve ne kadar detaylı incelendiği güvenlik seviyesini belirlemektedir. Birçok firma dinamik filtrelemeyi uyguladığını iddia etmektedir ama bütün uygulamalar öne sürüldüğü kadar dinamik ve güvenli değildir. Detaylı bilgi için bakınız [9].

DMZ: DMZ uygulamasında bu ağ için ayrı bir ağ arabirimi (bacak) gerekecektir.

VPN: Birim zamanda yapılacak VPN bağlantı sayısı alınan cihazda desteklenip desteklenmediği kontrol edilmelidir. VPN ile bağlantıların çok olacağı ağlarda, ürünün VPN için kullanıcı sayısına göre ek ücret talep edip etmediği kontrol edilmeldir. Ayrıca VPN şifreleme kullandığından makinaya eksta yük getireceği de unutulmamalıdır.

NAT uygulaması: NAT uygulamasının özellikle büyük ağlarda makinayı oldukça yoracağı düşünüldüğünde, NAT işlevini yürütmek için ayrı bir sunucu ayırmak daha iyi olabilecektir.

Üçüncü parti (Third party) Yazılımlarla İletişim: Anti-virüs veya içerik filtreleme gibi servisleri sunan cihazlarla iletişimin nasıl sağlandığı, hangi protokolün kullanıldığı (CVP veya benzerleri) ve işleyişindeki performans incelenmelidir.

Saldırı Tespit Sistemleri(IDS): Saldırı tespiti sistemi, güvenlik duvarı cihazından ayrı bir cihazda çalışabilir. Ayrı bir sistem olarak çalıştığında iki çözümün entegre çalışabiliyor olması önemli bir tercih nedeni olmalıdır. IDS’de sistem yöneticisini saldırılardan haberdar etmek için kullanılan alarm yöntemleri ve alarm durumları ayarlanabiliyor olmalıdır.

Log tutma ve raporlama: Güvenlik duvarının, kayıtların analizini sağlayacak ve gereksiz kayıtları temizleyerek daha öz sonuçlar sunacak servisler sunup sunmadığı araştırılmalıdır.

Performans:

Güvenlik duvarı, kullanıcıların ağ üzerindeki iletişimini mümkün olduğunca az yavaşlatmalıdır. Bunun için sistemin hızlı çalışıyor olması gerekmektedir.

Çözümün uygulanacağı ağda ne kadar reel veri akışı (throughput) olacağı, birim zamanda kaç kullanıcının internete çıkacağı ve kaç bağlantının (connection) oluşacağı hesaplanmalı veya tahmin edilmelidir. Bağlantı sayısı kullanılan programlara göre değişmektedir. Örneğin icq, imesh gibi programların birden fazla bağlantı kurduğu unutulmamalıdır. Güvenlik duvarında yazılacak kurallar ve verilen servisler arttıkça gereken işlemci gücü artacaktır. Aynı zamanda sisteme olacak bağlantı sayısı da hem işlemci hem de bellek harcayacaktır. Bu hizmetleri karşılayabilecek işlemciye ve belleğe sahip çözümlere gidilmelidir.

Her geçen gün kurumların bandgenişliği büyüklüğü artmaktadır. Aslında performans azalmasına yol açan faktörün, güvenlik duvarı üzerinden geçen trafikten çok, bağlantıların durum tablolarının yönetimidir. B Sınıfı adresi büyüklüğünde (65,535 ayrı IP adresi) bir yükün güvenlik duvarının çökmesine yol açabileceği gözlenmiştir [10].

Eğer işletim sistemi üzerinde çalışan bir çözüme gidilecekse; Sistem güçlü bir sunucu (server) üzerinde çalışmalı, mümkünse bu cihazın bir yedeği bulunmalıdır. Büyük bir kampüs ağı (>1000 bilgisayar) düşünüldüğünde en az iki işlemcili ve 2 Gigabyte belleğe sahip sunucu mimarisinde bir cihaz seçilmesi önümüzdeki birkaç sene için temel servislerin sunulmasını sağlayabilecektir. Bu cihazın yedeklemeli (redundant) birimleri olması sistemin daha güvenilir çalışmasını sağlayacaktır. Bu cihaz enerjiyi kesintisiz güç kaynağından (UPS) almalı, mümkün olduğu kadar bu cihaza fiziksel erişim kısıtlanmalıdır.

Ölçeklenebilirlik:

Artan ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak, sistemin bir kaç senelik plan içinde yeni koşullara ayak uydurabilmesi için genişletilebilirlik özelliklerini destekleyip desteklemediği de incelenmelidir.

Kullanım ve Konfigürasyon Kolaylığı:

Grafik arabirimlerle kuralların ve kuralların uygulanacağı objelerin tanımlanmasının kolaylığı, yapılacak işin daha hızlı olmasını sağlayacağından bir tercih konusu olabilmektedir.

Maliyet:

Çözüm için ister ticari bir ürün kullanılsın, isterse açık sistemler (open systems) kullanılsın kuruma bir maliyeti olacaktır. Maliyet her zaman tercih durumunda önemli bir kriterdir. Burada eldeki bütçenin alabileceği en iyi sistemin kurulması söz konusudur. Konulacak sistemin sadece bugünü kurtarması hedeflenmemeli, birkaç yıllık ağın genişleme durumu da dikkate alınarak buna göre bir seçim gerçekleştirilmelidir. Sahip olma maliyeti (cost of ownership) de dikkate alınmalı ve uzun vadede bu ürünün yıllık yenilemeleri, yama (patch) ücretleri de planlanmalıdır. Teknik destek ücreti de hesaba katılmalıdır.

Daha yüksek fiyatlar her zaman daha iyi güvenlik anlamına gelmemektedir. Kurum değer/maliyet analizi yaparken sağlıklı bir şüphecilik içinde olmalı ve ürünün hangi özelliği nedeniyle daha pahalı olduğunu firmadan öğrenmelidir [4].

Teknik Destek:

Güvenlik duvarı endüstrisi uzmanı olan Marcus Ranum’un da belirttiği gibi ticari bir güvenlik duvarı almanın en önemli nedenlerinden biri firmadan destek alabilmektir [4]. Bazı firmalar bu tür çözümlerin kurulumu, bakımı, eğitimi ve danışmanlık hizmetlerini de sunmaktadırlar. Bu tür hizmetlerin hangilerinin yapılan anlaşmada olduğuna dikkat edilmelidir. Terfi ve yama (patch) uygulamalarının nasıl sağlanacağı ve ne tür bir teknik desteğin ne kadar ücretle temin edilebileceği mutlaka incelenmelidir. Yazılımsal veya donanımsal ne tür garantilerin olduğu mutlaka belirlenmelidir. Hizmet alınan firmanın bu çözümü ne kadar süredir sunduğu, kaç firmaya bu hizmeti verdiği öğrenilmelidir. Firmanın tam gün çalışan kaç tane destek mühendisine sahip olduğu, bu kişilerin sertifikaları, bu kişilere hangi saatler arasında erişilebileceği gibi bilgiler de önem kazanmaktadır. Sınırsız e-posta desteği ve telefon desteğinin birçok durumda işe yaramayacağı ve yerinde müdahale için destek gerekebileceği de unutulmamalıdır.

Mümkünse güvenlik sistemi kuruma hizmeti sunan firma tarafından kurulmalı, ilk ayarlar yapılmalı ve kurum personeli konfigürasyon ve bakım işleri hakkında bilgilendirilmelidir. Teknik bir sorundan dolayı güvenlik duvarının çalışamaması durumunda en geç bir hafta içinde bu sorunun halledilmesini içeren bir madde de anlaşmaya koyulmalı ve maddi yaptırımlar da belirtilmelidir.


YENİ TEKNOLOJİLER ve YENİ İHTİYAÇLAR

Kurumun kritik bilgilerini korumak için sadece bir güvenlik duvarı kurmak yerine daha karmaşık(complex) çözümlere gidebilir. Eğer böyle bir sistem kurulması planlanıyorsa, alınacak güvenlik duvarının da bunu desteklemesi gerekecektir. Örneğin saldırganın işini zorlaştırmak için ağda çoklu bariyer kullanarak derinine savunma (defense in depth) yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız [11]. Bir donanımla sanal çoklu güvenlik duvarı oluşturmak üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Çoklu kiracılı (multitenant) sistemlerle farklı müşterilere farklı konfigürasyon ve kurallar uygulanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız [10].

SONUÇ

Güvenlik duvarları, sistemin ve ağın devamlılığını sağlamak için vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Bu bildiride güvenlik duvarı çözümüne gidilirken dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Kurumun sistemden beklentilerine ve elindeki bütçeye göre kurulabilecek sistemler değişebilmektedir. Aslında kurulacak sistemden çok, onun nasıl kurulduğu ve nasıl yönetildiği önemlidir. Ticari bir ürün almanın en önemli nedenlerinden birinin firmadan destek almak olduğu unutulmamalıdır.

Ticari bir ürün alındığında, ürünün alındığı firmayla bakım anlaşmasının şartları detaylı olarak konuşulmalıdır.

Güvenlik duvarı çözümlerinin, sistem güvenliğinin elemanlarından sadece biri olduğu unutulmamalıdır.

AG GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA

1. Kurumsal ağ kaynaklarınızı iç ve dış tehditlere karşı korumak

Günümüzde kurumlar için yerel ağ kavramı artık, iç ağ/dış ağ ayrımı yapılmaksızın, kurumdaki herhangi bir kişiye, herhangi bir yerden erişebilmek anlamında genişlemiştir. Ama bu gelişime paralel olarak, güvenlik uzmanları da ağlarına karşı olan tehditlerle başa çıkabilmek için daha komplike güvenlik politikaları uygulamak zorunda kalmaktadır. Bu tehditlerden en başta geleni, önemli ağ kaynaklarını Internet�ten veya yerel ağdan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı korumaktır.

Ağ üzerinden erişim kontrolü, mevcut ağ kaynaklarını korumak için temel yoldur. Ölçeklenebilir kapsamlı erişim denetimi kuralları sayesinde, ağ güvenliği yöneticileri ağ bağlantıları için kaynak sistem, hedef sistem, ağ trafik türü ve uygulama zamanını belirlemek suretiyle esnek ağ erişim hakları belirleyebilirler.

Ağ güvenliğini korumak tabi ki sadece spesifik kaynaklara erişim denetimi sağlamaktan ibaret değildir. Bundan başka, komple bir ağ güvenliği çözümü aşağıdakileri sağlamalıdır:

· Ağ kullanıcıların kimliklerinin belirlenmesi

· Aktarım esnasında veriyi şifreleme

· Kayıtlı IP�leri optimize şekilde kullanma

· Ağ trafiğinin tümünün içeriğine güvenlik politikasını uygulama

· Saldırıları gerçek zamanlı olarak belirleme ve önlem alma

· Denetim bilgilerinin tümünün kayıtlarını tutma

Ayrıca güvenlik politkası, kurum içerisinde kullanılan mevcut ve ileride kullanılması muhtemel bütün uygulamalara tatbik edilebilmeli ve bağlantı sorunlarına, ağ performans düşüklüklerine yol açmamalıdır.

2. Mobil ve uzak kullanıcılar için ağ bağlantısı sağlamak

Birçok şirket uzak kullanıcılarının bağlantıları için, büyük modem bağlantıları gerektiren geleneksel uzaktan erişim çözümleri ve pahallı dial-up telefon bağlantıları ile karşılaştırıldıklarında çok ekonomik çözümler sunan Internet üzerinde geliştirilen ağ uygulamalarının farkına vardılar. Uzak ve mobil kullanıcılarını kurumsal ağlarına Internet bazlı özel sanal ağlar (VPNler) aracılığı ile bağlamak isteyen firmaların sayısı arttıkça, bu kritik bağlantıların güvenliğinin sağlanması da büyük önem kazanmıştır.

Bilgilerinizin Internet gibi herkese açık ağlar üzerinden iletimi sırasında güvenliğinden emin olabilmek için iki temel unsurun yerinde uygulanması gerekir. Birincisi, hem uzak istemci, hem de kurumsal Internet ağgeçidi seviyesinde mümkün olan en güçlü tanılama sağlanmalıdır. İkincisi ise, bütün kullanıcı kimlikleri belirlendikten sonra, bütün veri trafiği gizlilik açısından şifreli olarak iletilmelidir.


Hem tanılama hem de şifreleme uygulamaları, ağ güvenlik çözümü çerçevisinde kesintisiz ve uyumlu olarak çalışmalıdır. Erişim denetimi gibi ağ güvenlik kriterleri sanal özel ağ iletişimlerinde de çok önemli role sahiptir. Uzak bir kullanıcının VPN ile kurumsal ofisine bağlantı kurması demek, buradaki tüm ağ kaynaklarına erişim hakkı kazanması anlamına gelmemelidir.

Bir firma için uzak ağ bağlantı ihtiyacı arttıkça, ağ güvenlik yöneticileri yönetilebilir ve kullanımı kolay VPN çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Ve seçilecek çözüm, kurulumu kolay, ileride eklenebilecek yüksek sayıda uzak kullanıcı sayısını destekleyebilecek esneklikte, son kullanıcı için ise kesintisiz ve transparan olmalıdır.

3. Interneti kullanarak kurumsal veri iletişim masraflarını düşürmek

Güvenli ağ erişimi sağlamak amacıyla istemciler ve ağlar arasında kurulan VPN bağlantıları pahalı çözümler oldukları için, firmalar uzak ofis bağlantılarını sağlamak için Internet aracılığı ile ağlar arası veya bölgeler arası VPN bağlantılarını tercih ederek tasarrufa giderler. Ayrıca herkese açık hatlar üzerinden güçlü tanılama ve veri şifreleme özellikleri kullanarak, bilgi güvenliğinden ödün vermeksizin ticari iletişimleri de sağlamak mümkün olur. Bu sayede, frame-relay ve kiralık hatlara yüksek miktar yatırımlar yapmaya gerek de kalmaz.

Gözden kaçırılmaması gereken bir konu ise, uzaktan erişim çözümü olarak güçlü tanılama ve şifreleme teknolojileri seçildiği vakit, bu seçimin beraberinde yeni güvenlik yönetimi zorlukları getirebilmesidir. Bu tip muhtemel zorlukları yaşamamak veya minumum seviyeye indirgemek için, tüm VPN bağlantı noktalarını merkezi bir konsol aracılığı ile yönetebilecek güvenlik çözümleri tercih edilmelidir.

Internet üzerindeki VPN uygulamalarının sağladığı maliyet düşüklüğünün yanı sıra, ağ iletişimlerini özel dedike hatlardan Internet üzerine taşınması, beklenmedik performans düşüklüklerine ve erişim sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden, sanal özel bir ağ bünyesinde öncelikli bağlantılar için entegre bantgenişliği yönetimi ve yüksek erişilebilirlik desteklenmelidir.

4. Güvenli bir extranet üzerinden iş ortaklarına ağ erişimi sağlamak

Kendinize ait ağ kaynaklarınızı (uzak ve mobil kullanıcılar, branch ofisler) güvenli şekilde birbirine bağladıktan sonra, sıra kurumsal ağınızı extranet uygulamaları aracılığı ile değerli iş ortaklarınıza ve müşterilerinize kontrollü bir biçimde açmaya gelir. Endüstri standartlarında protokollere ve algoritmalara bağlı kalarak gerekli extranet bağlantıları güvenli şekilde sağlanabilir. Ama bu tür bağlantılar için kesinlikle tescilli teknolojiler tercih edilmelidir.

Internet bazlı VPN uygulamaları için kabul edilen standarda IPSec (Internet Protocol Security) adı verilir. IPSec, şifrelenmiş ve tanılanmış bir IP paketinin formatını ifade eder ve gelecek nesil IP iletişimi için gereklidir. Şifrelenmiş anahtarların yönetimini otomatikleştirmek için genellikle IPSec ile IKE (Internet Key Exchange) ile kullanılır.

Standart bazlı bağlantı kurulduğu zaman, dışardan erişecek kullanıcıların (iş ortakları, özel müşteriler) ihtiyaçlarına göre özel haklar sadece ilgili ağ kaynakları için tanınmalıdır. Kurumsal ağ kaynaklarının dışarıya açılma oranı arttıkça, bununla ilgili uygulanması gereken kapsamlı güvenlik politikası da periyodik olarak revize edilmelidir.

5. Kurumsal ağınızın yeterli performansa, güvenilirliğe ve yüksek erişilebilirliğe sahip olması

Kurumsal ağ bağlantılarında artan Internet kullanımının doğal sonuçlarından biri olan ağ tıkanıklıkları sonucu kritik uygulamalarda performans sorunları yaşanabilir. Ortaya çıkabilecek bağlantı hataları, ağgeçidi çökmeleri, ağ bağlantı gecikmeleri ve diğer performans düşüklükleri neticisinde firmalar büyük ekonomik kayıplar yaşayabilirler.

Internet ve Intranet hatlarının gereğinden fazla istemci ve sunucu tarafından kullanılması sonucu, trafik miktarına göre bağlantı kopuklukları, zayıf response zamanları ve yavaş Internet kullanımı sorunları ile karşı karşıya gelmek normaldir. Bu gibi durumlarda, sınırlı bantgenişliği üzerinde mevcut hattı aktif olarak paylaştırmaya yönelik bir yönetime gidilmelidir.

Eğer yerel ağınız bünyesinde yoğun trafik yaşanıyorsa, birçok kaynağınız (halka açık popüler bir Web sunucusu gibi ) negatif yönde etkilenebilir. Bir uygulama için bir sunucuya güvenmek, zayıf response zamanlarına hatta bağlantı kopukluklarına yol açabilir. Sunucu yük dengelemesi bir uygulama sunucusunun işlevini birçok sunucu üzerine dağıtarak ölçeklenebilir bir çözüm sağlar. Bu yolla ayrıca, sunucular üzerindeki performanslar da arttırılmış olur.

Performansın yettiği durumlarda dahi, ağgeçidi seviyesinde meydana gelebilecek bir hatayı tolere edebilecek güvenli bir ağ altyapı sistemi oluşturulmalıdır. Günümüzde artık çoğu kurum, ağgecidinde yaşayacakları anlık erişim sorunları yüzünden dahi büyük mali kayıplar yaşaycaklarından emin olarak yüksek erişilebilirliği destekleyen ağ güvenlik ürünlerini tercih etmektedir.

Yüksek erişilebilirliği destekleyen ürünler hem yazılım, hem donanım bazında yedeklemeli sistemler ile yüzde yüze yakın seviyelerde erişilebilirliği garanti ederler. Bir sorun meydan geldiği zaman, yüksek erişilebilirliği sağlayan bileşenler ağınızın güvenli olmasını sağlamalı ve son kullanıcıya tamamen transparan şekilde devam ettirilmelidir. Gerçek etkili çözümler sunacak ağ yöneticileri, iç ve dış kullanıcılarına daimi güvenilir servisler sağlamalıdır.

6. Kullanıcı bazında güvenlik politikalarını ağ seviyesinde uygulamak

Kurumsal ağ konseptinin genişlemesi, birçok ağ için kullanıcı, uygulamalar ve IP adres kullanımı sayılarında aşırı artışlara yol açmıştır. Bu tür dinamik ağ ortamlarında emniyetli ağ politikalarının uygulanması, kullanıcı bazında güvenlik politikalarının oluşturulmasıyla sağlanır. Bu politikalar çerçevesinde, ağ kullanıcıları için kişisel erişim denetimleri, tanılama prosedürleri ve şifreleme parametreleri belirlenir. Yüksek miktarda kullanıcı bilgisi içeren bu uygulamalarla uğraşmak ağ ve güvenlik yöneticileri için bazen kolay olmayabilir.

Kullanıcı seviyesinde güvenlik bilgilerini ölçeklenebilir şekilde merkezi bir yerde depolamak için LDAP protokolü kullanmak en uygun çözümdür. LDAP sayesinde, bütün kullanıcı bilgileriniz tek bir veritabanında tutulup diğer ağ uygulamaları tarafından paylaşılır. Bununla birlikte ağ ve güvenlik yönetimleri paralel çalışarak güvenlik ile ilgili zaman harcatıcı rutin prosedürlerin aşılması sağlanır.

Güvenlik denetimlerini en üst düzeyde tutmak için kullanıcı seviyesinde uygulanan güvenlik politikaların kayıtlarının tutulması ve bunların denetlenmesi gerekir. Kişisel güvenlik politikalarının uygulandığı ortamlarda DHCP protokolünün kullanılması etkili bir yol değildir. Bunun sebebi IP adres atamalarının dinamik olarak yapılmasıdır.

7. Ağınıza karşı yapılan atakları ve şüpheli aktiviteleri anında algılamak ve bunlara cevap vermek

Kurumsal ağ güvenliğinizi ancak ağınızı ve kullanıcılarınızı korumak için uyguladığınız güvenlik politikaları belirler. Ağ korumanızı devamlı olarak ayakta tutmanın yolu yetkisiz aktiviteleri gerçek zamanlı olarak tespit etmektir.
Etkili bir saldırı tespit sistemi, atak ve şüpheli ağ aktivitelerini yetkin bir şekilde tespit ederek kurumsal ağ güvenliğinizin bir bacağını oluşturur. Ama bu istenmeyen trafiğin sadece saptanması yeterli değildir. Kullandığınız saldırı tespit uygulaması öte yandan belirlenecek bu tür istenmeyen bağlantılara anında yanıt verebilmeli ve ağ kaynaklarına yetkisiz erişimi engellemelidir.

İyi dizayn edilmiş bir saldırı tespit uygulaması, gerçek zamanlı karşılıklara ek olarak kapsamlı kayıt tutabilme, komple denetim ve gerektiğinde ilgili kişileri ikaz edebilecek gelişmiş uyarı mekanizmalarına sahip olmalıdır.

8. Ağınızın IP adres altyapısını güvenli ve etkili bir biçimde yönetmek

Ağlar üzerindeki kullaınıcı ve uygulama sayısı arttıkça, ağ cihazları ve kullanıcıları için gereken IP adres adres sayısı gittikçe daha çok artmaktadır. Buna paralel olarak da hızlı gelişen ağlarda IP adres ve isim alanı yönetimi zorlaşmaktadır.

Eskisi gibi her bilgisayar ve ağ cihazının IP adres konfigürasyonunu manuel olarak kontrol etmek artık uygulanmamaktadır. Bunun sebebi, bu tip bir yönetimin günümüz ağları üzerinde hataya açık, zahmetli ve entegrasyon eksikli bir yapı oluşturacak olmasıdır. Böyle bir yapı da doğal olarak çok pahalı olmasının yanında, merkezi kontrol, ölçeklenebilme ve güvenilirlikten uzak olacaktır.

Kurumsal bazlı IP ağ altyapınız için merkezi idare ve esnek yönetim sağlayan IP adres yönetim çözümleri ancak genel ağ altyapısı ile tamamen entegre olduklarında güvenlik politikaları için optimum kullanılmış olurlar. Daha spesifik olmak gerekirse, dinamik paylaşımlı dahi olsalar, mevcut IP adreslerini kullanıcılara birebir olarak eşlemek kullanıcı bazlı daha güçlü çözümler yaratmayı sağlayacaktır.

9. Entegrasyona yönelik açık platform güvenlik çözümleri kullanmak

Ağ güvenlik yöneticileri, korudukları ağ üzerinde kullanacakları yazılım uygulamaları ve ağ altyapısında kullancakları donanımları baş döndürücü bir devinim içinde gelişen bilişim teknolojileri pazarından seçmektedirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, bütün ürünlerin birbirleri ile teknik olarak entegrasyon sorunu olamaksızın yüksek performans ile çalışması gerekliliğidir.Alternatif olarak, seçeceğiniz çözümleri geniş yelpazede çalışan üretici tek bir firmadan temin edebilirsiniz. Bu sayede ürünlerin sistemleriniz üzerinde entegrasyon sorunu olmadan çalışacağından emin olabilirsiniz ama bu aşamada da tercih edebileceğiniz uygulama sayısında daralma yaşarsınız. Bütün güvenlik ihtiyaçlarınızı temin edebilecek spektrumda hizmet veren tek bir üretici firma bulmanız pek muhtemel değildir.Ağ güvenliği için tercih edeceğiniz çözümler neler olurlarsa olsun, hepsinin seçiminde açık mimari platformu destekleyecek çözümler olmalarına dikkat edilmelidir. İyi tanımlanmış arayüzlere sahip açık bir mimari, genel güvenlik politikası çerçevesinde kullanılacak bütün ürünlerin birbirleri ile sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak size özel ağ güvenlik ihtiyaçları yaratmanız için uygulama programlama arayüzleri (APIler) kullanılabilirsiniz.

10. Güvenli bir olm sahip olmanın maliyet ve zahmetlerini azaltmak

Kurumsal ağınızın güvenliğini sağlamak için, seçtiğiniz çözümleri yönetecek ve denetleyecek kişilere önemli miktarda ücret ödemek durumundasınızdır. Bu yüzden bu kişilerin işlerini, entegre konsollar üzerinden merkezi olarak idare edebilecekleri çözümler tercih edilmelidir. Böylelikle büyük bir kurumsal ağ için dahi, tek bir kişi ağ güvenlik yöneticisi olarak ağ güvenliği denetimi yapabilir. Bundan başka güvenlik politikasında meydana gelecek çözümleri bütün uygulama noktalarına hemen aktarmak gerekir.