ADIM ADIM NETWORK (AĞ AYARI) NIN YAPILMASI


** BU AYARLAR SİSTEMDE DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL) ETKİN OLDUGU DURUMLARDA GEÇERLİDİR. İP VE DİĞER TÜM AĞ AYARLARINI SİSTEM KENDİSİ GERÇEKLEŞTİRİR. AĞ ÜZERİNDEKİ TANIMLI BİR SUNUCUDAN İSTEMCİ İP SİNİ ALIR VE SİSTEME DAHİL OLUR.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.