İbrahim Müteferrika hayatı-İbrahim Müteferrika kimdir,biyografisi

İbrahim Müteferrika, 1674 yılında Macaristan'ın Kolojvar kentinde doğdu. İlahiyat öğrenimi gördüğü sırada Türklere esir düştü ve İstanbul'a getirilerek müslüman oldu. Osmanlı Devletinde müteferrikalık yaptı. Dil bildiği için başka devletlerle olan müzakere heyetlerinde bulundu. Bir süre, Türkiye'ye davet edilmiş bulunan Macar beyi F.Rakoezi'nin hizmetine verilen İbrahim Müteferrika Macaristan'daki öğrenimi sırasında basım işlerini de öğrenmiş olduğu için bir matbaa kurmayı amaç edindi. 1719-1720 yılları arasında da matbaayı kurdu. Bu girişime karşı çıkanların aşılmasında kendisine Damad İbrahim Paşa'nın büyük yardımı oldu.Açılmasına ancak dini olmayan eserler basmak şartıyla fetva verilen matbaada basılan ilk önemli eser Vankulu Lugati'dir. Bunun dışında 16 önemli eser ve bazı haritalar da basıldı. Tarihteki ilk Müslüman Türk matbaası İbarhim Müteferrika'nın matbaasıdır.Ancak Türkiye'de gayrimüslimlerin daha önce açmış bulundukları matbaalar vardır.