Turkcell Teknoloji'de fazla ileri gittiMicrosoft'un A takımından ayrılarak Turkcell'in başına geçen Süreyya Ciliv iddialı..

03.07.2008 12:45 Microsoft'un A takımından ayrılarak Türkiye'ye dönerek Turkcell'in başına geçen Süreyya Ciliv'in ilk zamanlarında sarf ettiği "Turkcell bir teknoloji şirketi olacak" sözünün hakkını veriyor. TÜBİTAK yerleşkesinde yer alan Turkcell Teknoloji binası üst düzey katılımla yapıldı. Yüzde yüz Turkcell şirketi olan Turkcell Teknoloji, ülkemizde üretilen yerli bilgi ve teknolojilerin küresel değere dönüştürülmesini, Türkiye’nin yüksek nitelikli insan kaynağını AR-GE faaliyetlerinde değerlendirerek tersine beyin göçü yaratmayı, ekosisteminde yer alan firmalarla birlikte büyümeyi ve yurtdışı pazarlara açılarak teknoloji ihraç etmeyi hedefliyor.
Uzun vadeli araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve çeşitli kuruluşların AR-GE bölümleri ile işbirliği yaparak mobil iletişim sektörünün diğer sektörlerle sinerji yaratması amaçlanıyor.
Turkcell

Turkcell Teknoloji ,uluslararası standartların belirlenmesi, ileri teknolojilere ilişkin forum ve çalışma gruplarına katılım gibi alanlarda etkin faaliyetler yürüterek küresel gelişmelere yön vermeye odaklanıyor.
TURKCELL TEKNOLOJİ MİSYONU
Turkcell Teknoloji faaliyetlerini, “iletişim ve etki alanında yenilikçi teknoloji ve ürünler geliştirmek” misyonuyla yürütüyor. Bu kapsamda, Turkcell’in müşterilerine dokunduğu tüm süreçlerde fark yaratacak hizmet, ürün ve altyapılar geliştiriliyor, bu çözümler ürünleştirilerek uluslar arası pazara ihraç ediliyor. Bunun yanı sıra sadece bilişim ve iletişim değil diğer sektörlerde de iletişimin daha etkin kullanımına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.
Turkcell Teknoloji tüm bu faaliyetlerini yürütürken ekosistemi (iş ortakları, ar-ge şirketleri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, STK’lar, ) ile birlikte büyümeyi amaçlıyor. Sahip olduğu bilgi ve deneyimi ulusal faydaya dönüştürmeyi ve alacağı patentlerle değer yaratmayı öncelikli hedefleri arasında belirtiyor.

protestlabs.com