İnternet haber almak için kullanılıyorTÜİK, Türkiye'de halkın dörtte birinin internete erişim imkanına sahip olduğunu açıkladı.


Türkiye'de hane halkının yüzde 24,47'sinin internete erişim imkanına sahip olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Nisan ayında yaptığı ''Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması''na göre, hane halkının yüzde 24,47'sinin internete erişim imkanına sahip olduğu ortaya çıktı.

Hanelerin yüzde 29,6'sının internete ihtiyaç duymadıkları için internete bağlanmadığı belirlenen araştırmada, Türkiye'de en yaygın internet bağlantısının ADSL olduğu görüldü.

KULLANICILARIN YARISI EVDEN BAĞLANIYOR

İnternet kullanan bireylerin yüzde 52,2'sinin evinde, yüzde 38,4'ünün iş yerinde ve yüzde 24,2'sinin internet kafede internet kullandığı belirtilen araştırmaya göre, bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubunun 16-24 iken, bu yaş grubunu 23-34 yaş grubu izliyor.

ERKEKLER DAHA ÇOK KULLANIYOR

Bilgisayar ve internet kullanım oranının tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek olduğuna dikkat çekilen araştırmada, eğitim durumuna göre en fazla bilgisayar ve internet kullanım oranının sırasıyla yüzde 87,9 ve yüzde 87,2 ile yüksek okul, fakülte ve daha üst eğitim kurumları mezunları olduğu, bunu yüzde 67,2 bilgisayar ve yüzde 64 internet kullanımı ile lise ve dengi okul mezunları takip ettiği bildirildi.

EN ÇOK GAZETE VE DERGİ OKUMAK İÇİN KULLANILIYOR

Araştırma, Ocak-Mart döneminde hane halkı bireylerinin yüzde 76'sının gazete ya da dergi okuma, yüzde 74'ünün e-posta gönderme, yüzde 69,7'sinin anlık ileti gönderme ve yüzde 65,2'sinin ise müzik indirme ya da dinleme için interneti kullandığını ortaya çıkardı.

Aynı dönemde hane halkı bireylerinin yüzde 7,2'sinin internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verdiği ya da satın aldığı, bu oranının 3 ay ile 1 yıl önce internet kullanıcılarında yüzde 2,7, bir yıldan uzun internet kullanıcılarında ise yüzde 1,7 olduğu belirtildi. İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermeyen ya da satın almayan hane halkı bireylerinin oranının ise yüzde 88,4 olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre, Nisan 2002-Mart 2008 dönemini kapsayan son 12 ayda internet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan hane halkı bireylerinin yüzde 30,4'ü internet üzerinden elektronik araçlar aldı, bunu yüzde 25,2 ile ev eşyası, yüzde 23,4 ile kitap, dergi, gazete, yüzde 18,2 ile giyim ve spor malzemeleri izledi.AA