Araştırmaya göre geçen yılın ilk 3 sırası değişmedi. Sektörün lideri Türk Telekom'u ikinci sırada Turkcell, üçüncü sırada ise Vodafone takip etti. İlk 10'a giren diğer şirketler sırasıyla Avea, Genpa, İndeks Bilgisayar, Hewlett-Packard (HP), Netcell, C5 Elektronik ve Teknosa oldu.

İnterpromedya tarafından, Türkiye bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2007 yılı net satış gelirleri bazında yapılan 'Bilişim 500 Araştırması' açıklandı.

Firmalardan gelen bilgiler doğrultusunda yapılan 'Bilişim 500 Araştırması'nda bilişim sektörünün lideri Türk Telekom oldu. Türk Telekom'u Turkcell ve Vodafone izledi. C5 Elektronik 9'uncu olarak ilk kez ilk 10'da yer aldı. Son yılda en fazla büyüyen bilişim şirketi Techcell olurken, son 3 yılda en iyi performans gösteren şirket ise Biotekno oldu. 'Bilişim 500 Araştırması' sonucunda Türkiye bilişim pazarının geçen yıla oranla yüzde 23,1 büyüdüğü gözlenirken, pazarın 26 milyar dolara yaklaştığı tespit
edildi.

Kuruluşların resmi belgelere dayalı beyanları ile net satış gelirleri esas alınarak yapılan 'Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçları İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde açıklandı. İnterpromedya tarafından bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, ilk 10'da yer alan ve yazılım, donanım, hizmet ile özel bölüm başlıkları altında toplam 54 alt kategorinin birincilerine plaketleri törenle takdim edildi.

Araştırmaya göre geçen yılın ilk 3 sırası değişmedi. Sektörün lideri Türk Telekom'u ikinci sırada Turkcell, üçüncü sırada ise Vodafone takip etti. İlk 10'a giren diğer şirketler sırasıyla Avea, Genpa, İndeks Bilgisayar, Hewlett-Packard (HP), Netcell, C5 Elektronik ve Teknosa oldu.

C5 Elektronik, geçen yıl ilk 10'da yer almazken, bu yıl 9'uncu olarak ilk 10'da yer aldı. Geçen yılın 6'ncısı Avea bu yıl 4'üncülüğe yükselirken, İndeks Bilgisayar 8'incilikten 6'ncılığa yükseldi. HP ise, geçen yıla göre 2 sıra yükselerek 7'nci sıranın sahibi oldu.

Araştırmaya, geçen yıllardan farklı olarak bu yıl son 3 yılda en iyi performans gösteren şirket, B2B e-ticaret, B2C e-ticaret, doküman arşiv yönetim yazılımı kategorileri eklendi. Herkesin merakla beklediği, Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Şirket kategorisinde plaketi Biotekno aldı. B2B e-Ticaret'te İndeks Bilgisayar, B2C e-Ticaret'te
hepsiburada.com, Doküman/Arşiv Yönetim Yazılımı kategorisinde Docuart ilk sırada yer aldı. Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi ise Techcell oldu.
Türkiye bilişim sektörünün can damarlarından biri olan ihracat bu yıl Bilişim 500 Araştırması'nda da ön plana çıktı. Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa Birliği'ne yakınlığı, Doğu Avrupa, Rusya, Ortadoğu bölgesinin merkezinde konumlanması nedeniyle önemli bir avantaja sahip olması gerçeğinden yola çıkarak yazılım ve hizmet ihracatında önemli bir konuma gelmesi beklenen bilişim ihracatının araştırmada donanım, yazılım ve hizmet olarak ayrılması ise bu yıl dikkat çeken diğer bir yenilik oldu. Donanım
İhracatı alanında Türk Prysmian Kablo, Yazılım İhracatı alanında Nortel Netaş ve Hizmet İhracatı alanında da Tellcom liderliğini ortaya koydu.
Yazılım, yüzde 43,2'lik büyüme oranıyla sektörün önünde
Sektörün en önemli pazarlarının başında gelen yazılım, 2006'dan 2007'ye yüzde 43,2'lik büyüme göstererek sektörün toplam büyümesini aştı. Türkiye'nin bilişim ihracatında büyük söz sahibi olan ve 2007'de 1.3 milyar dolara ulaşan yazılım pazarında kurumsal kaynak planlaması, sektörel yazılım ve mobil uygulamalar büyümenin önemli kalemleri arasında yer aldı.
Yazılım pazarının 2007 yılında toplam bilgi teknolojileri pazarı içindeki payı yüzde 19, toplam bilişim pazarı içindeki payı ise yüzde 5 oldu. Pazarın önemi göz önünde bulundurularak 'Bilişim 500 Araştırması'nda bu yıl yazılım ihracatı sıralaması da ayrıca yapıldı.

YABANCI SERMAYE BİLİŞİMDE TEK REFERANSI TERCİH EDİYOR

Törende açılış konuşmasını yapan İnterpromedya Genel Müdürü Güldane Taşdemir, "Sonuçlar, sektörümüzün kurumsal kaynak planlaması, sektörel yazılım, danışmanlık, mobil telefon hizmetleri ve tüketici elektroniği gibi çeşitli alanlarda ki değişim ve hızlı büyümesini gözler önüne seriyor" şeklinde konuşurken Bilişim 500 Araştırması sonuçları ile hazırlanan İlk Bilişim 500 Şirketi Yayını'nın önemine değindi. Taşdemir yayın hakkında "İlk 500 Bilişim Şirketi Yayını, sektörde referans niteliği taşıyor.

Türkiye'de bilişim teknolojilerine yatırım yapmak isteyen özel sektör ve kamu sektöründe ki yöneticiler için önemli bir satın alma kaynağı olan İlk 500 Bilişim Şirketi Yayını, sektördeki şirketlerin kendilerini konumlandırması, rakiplerini izlemeleri, yurtiçi ve yurtdışında kendilerini tanıtmaları için önemli bir araç olarak da konumlanıyor. Ayrıca şirket satın almak isteyen veya işbirliği yapmak isteyen yabancı şirketler için ticari ateşeliklerde bilgi kaynağı olarak bulunuyor" dedi.

"DÜNYA PAZARLARINA YAZILIM ÜRETEBİLECEK GÜCE SAHİBİZ"

İnterpromedya Genel Müdürü Güldane Taşdemir'in ardından konuşma yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haluk Karadoğan ise bilişim sektöründe en çok büyüyen yazılım pazarına ve sektörde ki nitelikli insan kaynağına değinirken, "Öncelikli alan olarak belirlenen bilgisayar teknolojilerinde ki hedefimiz dünya pazarlarına sunabilecek yazılım üretmemizdir. Ülkemizde, kaliteli yazılım geliştirebilecek beyinlerin bulunduğu bir gerçektir. Üniversitelerimizden yılda yaklaşık bin 500 dolayında
bilgisayar mühendisi mezun olmaktadır. Ancak bu sayı artmalıdır" dedi.

Karadoğan, "Önceleri sadece donanım ve yazılımdan ibaret olan bilgi işlem teknolojileri giderek önce telekomu daha sonra medya ve eğlence sektörünü de kapsamı içine alarak bu yarıştaki fırsatları daha da çeşitlendirmiştir. Katma değeri yüksek olan bu alanlarda ülke olarak başarılı olmak şansı yüksektir. Yeter ki uluslararası standartlar dikkatle izlenilsin, takım çalışması kültürü yerleştirilsin ve iyi pazarlamaya önem verici girişimcilik bilinçli olarak desteklensin" diye konuştu.
İnterpromedya Araştırma Grup Müdürü Özlem Unan ise, "Türkiye Bilişim Pazarı, 2007 yılında 25.8 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Şirketlerin cirolarına göre elde edilen sonuç doğrultusunda; bilgi teknolojileri pazarı 2006 yılına göre yüzde 21 büyürken, iletişim teknolojileri pazarı ise yüzde 24 büyüme gösterdi. 2008 yılı sonunda ise 31 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen bilişim pazarında, satılan bilgisayarların yüzde 55'i taşınabilir olacak. ADSL abone sayısı yüzde 40 artarak 6 milyon kişiye
ulaşacak. Kurumsal kaynak planlaması, sektörel yazılım ve mobil yazılım büyümeye devam edecek. Sonbaharda numara taşınabilirliği ve gerçekleşmesi beklenen 3. nesil teknolojilere geçiş telekom pazarına hareket getirecek. Tüm göstergelere bakarak ve geçmiş 10 yılda ki veriler analiz edilerek Türkiye Bilişim Pazarı'nın 2007 yılından 2012 yılında kadar yüzde 128 büyüyerek 58,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

'Bilişim 500 Araştırması'nın tamamlanmasının ardından hazırlanan, kamu ve özel sektör ile paylaşılan İlk 500 Bilişim Şirketi Yayını, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ilk ve tek referans kaynağı olma niteliği taşıyor. İlk Bilişim 500 Yayını; firmaların sıralanmasının yanı sıra, dünya ve bölgesel bilişim pazarı değerlendirmesini de içeriyor.

Türkçe ve İngilizce olmak üzere hazırlanan, 11 bin adet basılan İlk 500 Bilişim Şirketi Yayını İnterpromedya tarafından bilişim profesyonellerine, kamu ve özel sektörde ki üst düzey ve orta düzey yöneticilere, ulaştırılıyor. Ayrıca yayının İngilizce baskısı, Türkiye'ye yatırım yapmış veya yapacak olan uluslararası şirketler, ticari ateşelikler ve danışmanlık şirketleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

nethaber