Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), TÜBİTAK ve TAGES'in dünyanın en büyük sivil araştırma programı olan "7. Çerçeve Programı"ndan pay almaları amacıyla düzenlediği "Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Konferansı"na kayıtlar 1 Aralık'ta başlıyor. Avrupa çapında 2007-2013 yılları arasını kapsayacak 7. Çerçeve Programı, Türk Bilişim KOBİ'lerine dışa açılım fırsatı sunuyor.

TBV, TÜBİTAK ve TAGES, Bilişim KOBİ'lerinin 50 milyar euro bütçeli dünyanın en büyük sivil araştırma programı olan "7. Çerçeve Programı"ndan pay almaları amacıyla "Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Konferansı" düzenleyecek. TBV, TÜBİTAK ve TAGES iş birliğiyle 29-30 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Konferansı'nda, 20 ülkeden Bilişim firmalarını bir araya getirmek amacıyla 9 Proje Oturumu gerçekleştirilecek. Proje oturumlarının konuları, 7.Çerçeve Programı'nın ilk Çağrısı'nın konuları ile paralel olacak. Bilişim KOBİ'leri; 7. Çerçeve Programı'nın başlangıcından hemen sonra gerçekleşecek ilk büyük etkinlikte, proje sunma, projelerine ortak bulma ve projelerine ortak arayan muhataplarıyla tanışma fırsatı yakalayacak.

7. Çerçeve Programı'nın lansmanından ve ilk proje teklif çağrılarının yapılmasınının hemen ardından, Avrupa'daki ilk büyük etkinlik olma özelliğini taşıyan konferansta düzenlenecek proje etkinlikleriyle, Avrupa Komisyonu'na sunulmak üzere proje tekliflerinin hazırlanması hedefleniyor. İki gün sürecek konferansa, Avrupa Komisyonu'ndan üst düzey bürokratlar, Avrupa Teknoloji Platformları kurucu üyeleri, Avrupa düzeyindeki iş ağlarının temsilcileri, medya kuruluşları, çeşitli bilişim firmalarının üst düzey yöneticileri ve 24 ülkeden yaklaşık 200 Bilişim KOBİ'si katılacak. Bilişim KOBİ'leri, projelerin nasıl sunulacağı, oturumlara nasıl başvurulacağı, katılım kuralları ve prosedürler hakkında konferans internet sitesi olan  aracılığıyla bilgi edinebiliyor. TBV, TÜBİTAK ve TAGES'in ortak olduğu EASIER adlı 6. Çerçeve Programı projesinin de desteğiyle gerçekleşen etkinliğe kayıtlar 1 Aralık 2006 tarihinde başlayacak ve başvurular adresinden yapılacak.

Öte yandan, bilişim sektörü şirketlerinin Avrupa araştırma projelerine katılımını artırmak üzere, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve 12 ülkeden 16 kurumun iş birliği ile oluşturulan EASIER Projesi'nde Türkiye 3 kuruluş ile (TÜBİTAK, TAGES, TBV) temsil ediliyor. Proje kapsamında bilişim şirketlerine yönelik ülke içi eğitim desteklerinin yanında, uluslararası organizasyonlar ile de Avrupa bilişim şirketleriyle işbirliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili detayle bilgi adlı web adresinde yer alıyor.


nethaber