ALTI KİŞİDEN BİRİ BÖBREK HASTASI

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Türkiye Nüfusunun Yüzde 17.5'inin, Bir Başka Deyişle Her Altı Kişiden Birinin Böbrek Hastası Olduğunu Söyledi.

TÜRK Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Türkiye nüfusunun yüzde 17.5’inin, bir başka deyişle her altı kişiden birinin böbrek hastası olduğunu söyledi. Prof. Dr. Süleymanlar, Türk Nefroloji Derneği, Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından üç yıldan bu yana yürütülen ve iki milyon TL’ye malolan araştırmanın tamamlandığını bildirdi. Türkiye’nin 27 değişik coğrafi bölgesinden 10 bin 500 erişkin ve beş bin çocuğun ’Kronik Böbrek Hastalığı’ açısından 9 Mart 2006 tarihinden itibaren taranmasıyla başlayan araştırmanın çarpıcı sonuçları şöyle:

Türkiye’de dört milyon insan kritik düzeyde böbrek hastası.
Her 19 kişiden birinde ciddi boyutta böbrek yetmezliği var. Yılda kronik böbrek hasta artışı yüzde 13. Dünyada bu oran yüzde altı. Böbrek hastalığını tetikleyen hastalıklar Türkiye’de henüz bilinmiyor. İnsanlar böbrek yetmezliğinin nedenlerinden olan şeker ve tansiyon hastalıklarıyla haberleri olmadan yaşıyor. Türkiye’de her on kişiden birinde şeker, her üç kişiden birinde de tansiyon hastalığı var.haberler.com