Gümüşhane'de 310 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bir deniz canlısı fosili bulundu.


Gümüşhane'de kayaçlar üzerine araştırma yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Raif Kandemir, trilobit (bir tür deniz canlısı) fosili buldu.
Kandemir, yaptığı açıklamada, kireç taşlarının çökelme özellikleri üzerine araştırma yaptığını ve Prof. Dr. Şenol Çapkınoğlu'nun yönlendirmesiyle Gümüşhane'nin Çatalçeşme köyü ile Demirözü ilçesini bağlayan karayolu üzerinde bu çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kireç taşları için örnek alırken, bir kayanın içinde tesadüfen trilobit fosili parçası bulduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kandemir, şöyle devam etti:
''Fosil, trilobitin kuyruk kısmına ait. Trilobitler birinci jeolojik zaman anlamına gelen paleozoyik dönemde yaşamış, deniz canlılarıdır. Bulduğumuz fosil, paleozoyik dönemin 280 ile 310 milyon yıl arasındaki periyoduna ait diye düşünüyoruz. Aslında fosili bulduğumuz çökel kayalara, Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar civarında daha çok rastlanır. Bu bölgelerde, jeolojik zamanlarda okyanus vardı. Çeşitli volkanik patlamalar ve depremler sonucu, coğrafi şekillerin oluşmaya başladığı dönemde suların çekilmesiyle burada kalan okyanusa ait canlılar fosilleşerek günümüze kadar gelmiştir.''
FRANSIZ BİLİM ADAMINA BİLDİRİLDİ
Yrd. Doç. Dr. Kandemir, buldukları trilobit fosilini, bu canlılar üzerine araştırma yapan Fransız bilim adamı Rudy Lerosey Aubril'e bildirdiklerini, Aubril'in Türkiye'de ilk olan fosile oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.
Bulgularını, Türkiye'deki jeoloji çevresiyle paylaşmaya hazırlandıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kandemir, ''Artık uluslararası alanda trilobitlerle ilgili herhangi bir çalışma yapıldığı taktirde, Türkiye de bu çalışma alanının içinde olacak. Biz de Adana'nın Turfanbeyli ilçesi civarında araştırmalarımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu.


hurriyet