Çocuklarda cep telefonu bağımlılığı başladı.

Çocuklar şeker gibi tasarlanmış cep telefonlarına bayılıyor. İşte araştırmadan ürküten gerçekler.

Avustralya'da yapılan bir araştırma günümüzde çocukların yeni merakının cep telefonları olduğunu ortaya koydu. Tam 1500 çocukla yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan rapora göre çocukların büyük kısmı bir cep telefonuna sahip ve aktif olarak kullanıyorlar. Telefon hatlarını alanlar aileleri oldukları için, tam olarak kaç çocuğun cep telefonuna sahip olduğunu kestirmek ise çok güç.
Sadece bu bilgiler bile yeterince rahatsız edici ama daha ürkütücü bilgi İsveçli bilim adamlarından geldi. Bilim adamları çocuklar ve gençlerde cep telefonu nedeniyle beyin kanseri oluşma riskinin, yetişkinlere göre 5 kat daha yüksek olduğunu açıkladılar.

Psikologlar da bu konuda iç açıcı bir haber vermiyorlar. Hem sağlık sorunları, hem de telefon görüşmelerinin maddi sonuçları konusunda karar verme yetisi gelişmemiş olan çocukların kısa sürede en kolay iletişim yöntemine bağımlılık geliştirdiklerini söylüyorlar.
Araştırmaya göre 12-14 yaşları arasındaki çocukların cep telefonu sahibi olma oranı %75. 15 yaşına gelindiğinde ise oran %90'lara fırlıyor. Araştırmaya katılan ailelerin %80'i çocuklarının cep telefonuna sahip olmasını yararlı bulduklarını söylediler. Ailelerin %69'u çocukların cep telefonu faturalarına katkıda bulunurken, %31'i faturanın tamamını kendilerinin ödediklerini açıkladılar.