Daha önce verildimi bilmiyorum ama ben yeni öğrendim paylaşayım dedim...
Boş bir sayfa açıp;
*Adres satırına "about:config" yaz ve enter layın..

*Listeden aşağıdaki iki girişi bul ve girişlerin üzerine sağ tıklayarak değeri değiştir diyerek true yapın...(her ikisin de de yapın)
"network.http.pipelining"
"network.http.proxy.pipelining"

*Şimdi "network.http.pipelining.maxrequests" girişini bul ve yine değeri değiştir diyerek 30 yapın

*Son olarak sayfada sağ tıklayın ve yeni>integer diyerek "nglayout.initialpaint.delay" adında bir giriş oluşturun...Değerini de 0 olarak ayarlayın...

Bu epeyce bir hızlanma sağlıyormuş.....