Türkiye'ye özel bölüm ayırdı


UNESCO tarafından ülkelerin bilimsel araştırma, yenilik ve yüksek öğrenimine ilişkin gelişme ve eğilimlerini inceleyen ''Bilim Raporu 2010''da Türkiye'ye özel bir bölüm ayrıldı.

TÜBİTAK'ın Ocak bülteninde yer alan bilgiye göre, UNESCO Bilim Raporu'nda, 2010'da çeşitli ülke ve bölgelere yer verilerek, dünyadaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler yansıtıldı.

Raporda özellikle, ''En gelişmiş OECD üye ülkelerinin yanı sıra Brezilya, Hindistan, Çin veTürkiyegibi bilim ve teknoloji alanında yükselen ülkelere yer verilerek gelişmekte olan ülkelerin ar-ge alanında Avrupa ve ABD'ye meydan okumaya başladığı'' yorumu yapıldı.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, Türkiye'nin ar-ge harcamalarını iki katına çıkardığı ve özel sektör ar-ge harcamalarının yüzde 60 oranında arttığı belirtildi. Raporda, bu atılımın arkasında Türkiye Araştırma Alanı'nın (TARAL) tanımlanması, ''Vizyon 2023'', ''Bilim veTeknolojiPolitikaları Uygulama Planı 2005-2010'' ve ''Dokuzuncu Kalkınma Planı'nın (2007-2013)'' gibi politika belgeleri ve bu belgelerin hayata geçirilmesi için bilim, teknoloji ve yenilik alanında çeşitli politika araçlarının uygulanmasının olduğu ifade edildi.

AA